Feb 10, 2023

ANRE încurajează producerea de energie electrică de către prosumatori

Preocuparea constantă a ANRE de a încuraja producerea energiei electrice din surse regenerabile a condus la modificarea şi completarea unor ordine cu impact major în piaţă, potrivit unui comunicat.

Dumitru Chiriţă, Preşedinte al ANRE, a declarat: “Ca rezultat al actualizării legislaţiei secundare, am încurajat creşterea accentuată a numărului de prosumatori racordaţi la reţeaua de distribuţie, astfel că la data de 01.01.2023 sunt înregistrați 40171 prosumatori deținători ai unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de 423 MW putere instalată totală.

O analiză a evoluției numărului de prosumatori relevă o creştere de cca. trei ori a acestora la sfârșitul anului 2022, comparativ cu începutul aceluiaşi an.

În contextul recentelor modificări aduse cadrului de reglementare pentru accelerarea conectării la reţea a prosumatorilor, dar şi ca urmare a programelor de susținere guvernamentale privind promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile de către prosumatori, pentru anul 2023 am prognozat un număr de peste 100.000 de noi prosumatori.

Încurajăm instituţiile care derulează programe de sprijin pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile, implicit pentru prosumatori, să aibă în vedere scheme de sprijin şi pentru creşterea capacităţilor de stocare pentru a se asigura o flexibilitate mai mare în funcţionarea reţelelor de distribuţie şi o mai bună echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional.

Având în vedere necesitatea creşterii producţiei de energie electrică din surse regenerabile şi evoluţia numărului de capacități de producere a energiei electrice instalate de către prosumatori, vom monitoriza îndeaproape procesul de racordare a prosumatorilor şi vom descuraja orice formă de încălcare a reglementărilor şi a legislației în vigoare. Totodată, am luat măsuri privind eliminarea barierelor de acces la pieţe, inclusiv prin permiterea contractelor bilaterale şi crearea de instrumente de piaţă flexibile.”

Sursa: Financial Intelligence

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.