Apr 27, 2023

Acționarii Electrica au aprobat distribuirea de dividende de 39,9 milioane de lei

Acționarii Electrica (EL) au aprobat, azi, repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2022, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in suma de 39.999.343 RON, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare 0,1178 RON si a datei platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2022 data de 23 iunie 2023, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

De asemenea, acționarii Electrica au respins rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, pentru implementarea Planului de remunerare in actiuni gratuite pentru directorii executivi cu contract de mandat, din cadrul Grupului Electrica.

În anul 2022, profitul net al Grupului Electrica a fost în valoare de 559 milioane RON, potrivit informaţiilor transmise BVB..Rezultatul a fost generat, în principal, de performanța segmentului de furnizare și în plan secundar, de aplicarea noilor reglementări cu privire la consumului propriu tehnologic, pe fondul creșterii prețului unitar al energiei electrice, cât și al deficitului existent în Uniunea Europeană.

Profitul net individual obținut de Electrica SA în anul 2022 este de 24,3 milioane RON. Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual al anului 2022 inregistrat de Electrica S.A. este în valoare de 0,1178 RON/acţiune, iar valoarea totală brută a dividendelor este de 40 milioane RON.

Sursa: Financial Intelligence

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.