Apr 27, 2023

Acţionarii Transgaz (TGN) au aprobat azi dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,70 lei/acțiune, aferent anului financiar 2022

Acţionarii Transgaz (TGN) au aprobat azi dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,70 lei/acțiune, aferent anului financiar 2022.

Repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2022 a  fost aprobat după cum urmează:

  1. repartizarea profitului net după cum urmează:

– rezerve legale – 21.873.676,02 Lei
– alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de Legea 237/2015 privind Codul fiscal, profitul investit în echipamente tehnologice-maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, precum şi în programe informatice, produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării
activităţii economice – 17.275.596,46 Lei
– constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate
din împrumuturi externe – 81.129.494,21 Lei
– dividende cuvenite acționarilor – 131.867.052,80 Lei
– profit destinat constituirii surselor proprii de finanţare – 113.609.048,51 Lei

2. participarea salariaților la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SNTGN “TRANSGAZ” SĂ, în vigoare, în suma de 18.026.396 lei.

De asemenea, acţionarii au mai aprobat situațiile financiare anuale individuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SĂ pentru exercițiul financiar al anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Acţionarii au aprobat şi situațiile financiare anuale consolidate (situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare consolidate) ale SNTGN TRANSGAZ SĂ pentru exercițiul financiar al anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Acţionarii ai mai decis prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 și neridicate până la dată prescrierii, respectiv 17.07.2023, precum şi inregistrarea  în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividendele aferente exercițiului financiar 2019 neridicate până la dată prescrierii, respectiv 17.07.2023.

Sursa: Financial Intelligence

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.