Nov 27, 2022

ANRE MODIFICĂ REGULAMENTUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN SPRIJINUL CLIENŢILOR FINALI

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) supune consultării publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali. Este astfel introdusă noţiunea de client activ, iar formula de calcul al preţului de furnizare a energiei electrice va fi cu defalcarea componentelor. Pentru clienții vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii, la cererea acestora, pe o perioadă de minim 3 luni sau convenită de părţi.

”Ţinând cont de dinamica pieţelor de energie din UE şi implicit din România, ANRE este într-un proces continuu și constant de adaptare şi îmbunătăţire a reglementărilor comerciale în acord cu legislația primară şi cu necesitățile tuturor participanților la piața de energie. În acest sens am elaborat și supus consultării publice Proiectul de Ordin al ANRE pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali (Proiect de Regulament), care stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice la locurile de consum ale clienţilor finali. Prevederile regulamentului se aplică atât clienţilor finali, cât şi furnizorilor de energie electrică, operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi operatorului de transport şi de sistem”, spune Dumitru Chiriţă, preşedintele ANRE.

Proiectul de Regulament propune actualizarea şi completarea unor prevederi deja existente în reglementări, dar și introducerea unor prevederi noi, dintre acestea sunt menționate următoarele:

  • introducerea noţiunii de client activ cu detalierea drepturilor, obligaţiilor, modului de certificare şi de vânzare a energiei electrice produse, regulilor de comercializare a energiei electrice pentru acești clienți etc.;
  • în cazul clienţilor casnici, precum şi în cazul clienţilor preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă, perioada de facturare să fie lunară;
  • în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta, la cererea clientului, este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de clientul final, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura;
  • formula de calcul al preţului de furnizare a energiei electrice, cu defalcarea componentelor;
  • pentru clienții vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii, la cererea acestora, pe o perioadă de minim 3 luni sau convenită de părţi;
  • actualizarea elementelor obligatorii care trebuie conținute într-un contract de furnizare încheiat de un furnizor cu un client final;
  • introducerea și actualizarea conținutului minim al tuturor facturilor de energie electrică, respectiv informațiile obligatorii a fi incluse de furnizori în acestea;
  • detalierea și actualizarea modalităților de soluţionare de către furnizor a plângerilor privind facturarea, astfel clientul nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluționarea plângerii, iar furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă indiferent dacă factura a fost sau nu achitată și să transmită acestuia rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.