Mar 15, 2023

ANRE simplifică procedura de autorizare a electricienilor în domeniul instalațiilor electrice | InvesTenergy

Autoritatea Națională de Reglementarea în domeniul Energiei îmbunătățește și simplifică procedura pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.

Un proiect de Ordin ANRE este în consultare publică. Astfel, calitatea de electrician autorizat în domeniul instalațiilor electrice, de verificator de proiect autorizat sau expert tehnic de calitate și extrajuduciar va fi dovedită printr-o legitimație emisă de autoritatea competentă. Se elimină depunerea documentelor de obținere a autorizatorilor la registratura ANRE sau prin intermediul serviciilor poștale.

ANRE are o platformă informatică menită să gestioneze on-line solicitările persoanelor fizice și juridice astfel că solicitanții de autorizații vor încărca documentele pe portalul Autorității sau în platforma PCUe. Se modifică și procedura de organizare a examenului pentru autorizarea electricienilor.

Practic, examenul va consta într-un interviu. Ca urmare a evoluției sistemului educațional în sensul descrșterii numărului de licee cu profil în domeniul electric, se propune facilitarea obținerii calității de electrician autorizat, prin completarea listei de calificări profesionale acceptabile cu o nouă calificare, respective CPA 4.1 care este aplicabilă lucrătorilor calificați în domeniul energetic, electrotehnic, electro mecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții, având și diploma de bacalaureat în alt domeniu decât acesta, potrivit proiectului de Ordin ANRE.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.