Apr 27, 2023

CESE: Piaţa energiei electrice din UE are nevoie de o reformă

Odezbatere organizată de Comitetul Economic şi Social European (CESE) a arătat că este esenţial să se adapteze piaţa europeană a energiei electrice pentru a depăşi fragilitatea acesteia, dependenţa mare de gaze, pentru a oferi în sfârşit consumatorilor şi întreprinderilor din UE energie fiabilă şi la preţuri accesibile.

Actuala piaţă a energiei electrice din UE trebuie reformată. Sunt necesare ajustări pentru a atinge cele trei obiective fundamentale ale unui sistem energetic durabil: securitatea aprovizionării, costuri şi preţuri accesibile şi neutralitatea climatică.

Aceasta este principala concluzie a dezbaterii tematice organizate la 12 aprilie 2023, la Bruxelles, de Secţiunea pentru transporturi, energie, infrastructură şi societatea informaţională (TEN), care a reunit reprezentanţi atât ai sectorului public, cât şi ai sectorului privat.

Raportul din 2022 privind organizarea pieţei angro de energie electrică a UE, elaborat de Agenţia Europeană pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), arată că slăbiciunea pieţei energetice actuale a UE constă în faptul că aceasta depinde de gaze, astfel încât recenta creştere bruscă a preţurilor gazelor a declanşat o creştere masivă a preţurilor la energie.

“Este important să nu se creeze noi dependenţe pe termen lung de combustibili fosili pentru a compensa desprinderea treptată de aprovizionarea cu gaze şi petrol din Rusia”, a declarat preşedinta Secţiunii TEN, Baiba Miltovièa. “Deşi tranziţia către un sistem energetic mai curat şi mai durabil trebuie să rămână o prioritate, diversificarea aprovizionării este esenţială pentru o reacţie rapidă şi eficace la criză.”

Către o nouă piaţă a energiei electrice în UE

De la adoptarea planului REPowerEU în 2022, CESE a adoptat o serie de recomandări care promovează pieţe ale energiei mai bine integrate şi care aduc beneficii reale. Potrivit Comitetului, pieţele energiei de după criză trebuie să se concentreze pe inovare şi concurenţă, cu norme de piaţă adecvate şi condiţii de concurenţă mai echitabile. Organizarea pieţei trebuie să fie adaptată la energiile regenerabile predominante şi să creeze condiţiile necesare pentru întreprinderi şi noi oportunităţi de participare pentru cetăţeni.

Pentru a spori rezilienţa pieţei energiei din UE, Comisia Europeană a publicat, în martie 2023, o propunere de reformare a organizării pieţei energiei electrice. Documentul îşi propune să stimuleze sursele regenerabile de energie, să protejeze mai bine consumatorii şi să sporească competitivitatea industrială. Christof Lessenich, din cadrul Direcţiei Generale Energie (ENER) a Comisiei Europene, a subliniat că propunerea de reformă reflectă experienţa crizei şi s-a inspirat din procesul amplu de consultare.

CESE contribuie la dezbaterea privind organizarea viitoarei pieţe prin avizul său privind reforma pieţei energiei electrice, în curs de elaborare de către Jan Dirx şi Christophe Quarez. Toate concluziile şi recomandările de mai jos ale dezbaterii tematice vor fi incluse în prezentul aviz, care este programat pentru adoptare în sesiunea plenară din iunie.

Sursa: Bursa.ro

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.