Aug 8, 2023

Contracte pentru Diferență: Guvernul va aproba cadrul juridic, Ministerul Energiei va lansa Ordinul de inițiere a licitației pentru 2.000 MW noi în regenerabil. Consumatoruii vor plăti în facturi o contribuție CfD | InvesTenergy

În următoarele săptămâni, Ministerul Energiei anunță lansarea Ordinului de inițiere a licitației pentru capacități de generare solară fotovoltaică și eoliană onshore, cu un total de 2.000 MW. Acesta va include regulile detaliate de licitație, precum și proiectul privind Ordinul Ministerului Energiei și propunerea de Contract CfD.

Ministerul Energiei a pus în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cadrului juridic general pentru implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență (CfD) pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon. T

otodată, Ministerul Energiei a publicat o Notă informativă pentru ofertanți, în care a anunță detaliile despre prima licitație programată să aibă loc până la finele lui 2023, pentru capacități de generare solară fotovoltaică și eoliană onshore cu un total de 2.000 MW.

Prin implementarea acestui mecanism, consumatorii vor trebui să plătească o contribuție CfD, ce va fi colectată de furnizorii de electricitate.

Conform Notei informative pentru ofertanți, Contractele pentru Diferență vor fi oferite producătorilor eligibili printr-un proces de licitație competitivă, derulat de Transelectrica. Contractele vor fi semnate de Operatorul Piețelor de Energie Electrică și Gaze naturale (OPCOM) din România, în calitate de Contraparte la contractele CfD (Contrapartea CfD).

Schema CfD va implica două runde de licitații, fiecare cu oferte separate pentru tehnologiile de producere de energie eligibile – eoliană onshore și solar fotovoltaică – cu o capacitate totală de 5.000 MW.

Capacitățile totale vizate sunt:

• Capacitate instalată de 1.000 MW pentru producerea de energie electrică din eolian onshore respectiv de 1.000 MW pentru producerea de energie electrică din surse solar fotovoltaice, ambele ca urmare a primei runde de licitații care va avea loc până la sfârșitul anului 2023 („licitaţie CfD 2023″);

și

• Capacitate instalată de 1.500 MW pentru producerea de energie electrică din eolian onshore respectiv 1.500 MW pentru producerea de energie electrică din surse solar fotovoltaice, ambele ca urmare a celei de a doua runde de licitații care va avea loc în prima jumătate a anului 2025.

Termeni cheie ai schemei CfD:

• Durata sprijinului prin schema CfD va fi de maximum 15 ani de la data începerii plății.

• Beneficiarii vor putea să își comercializeze producția de energie conform acordurilor lor comerciale. Când prețul de referință al energiei electrice este sub prețul de exercitare, beneficiarii vor primi o plată suplimentară pentru diferență. În cazul în care prețul de referință este mai mare decât prețul de exercitare, beneficiarul plătește diferența contrapărții CfD.

• Ofertele vor trebui să indice un preț de exercitare (EUR/MWh), capacitatea de producere care urmează să fie instalată și o dată țintă de punere în funcțiune.

• Plățile CfD vor fi efectuate pentru fiecare MWh de energie electrică generată și livrată în Sistemul Electroenergetic Național, contorizată prin contorul dedicat pentru capacitatea atribuită CfD.

• Prețurile de referință vor fi media lunară ponderată a prețului pieței pentru ziua următoare (PZU). Prețul va fi ponderat pentru aceeași tehnologie de producere supusă sprijinului CfD.

• Diferențele de plată vor fi calculate în euro și convertite în lei înainte ca plata să fie efectuată în lei, utilizând media lunară a cursurilor de schimb zilnice Leu/Euro publicate de Banca Națională a României.

• Prețul de exercitare va fi indexat anual, în conformitate cu Indicele prețurilor de consum din zona euro.

Finanțarea schemei CfD se realizează prin fonduri asigurate de Ministerul Energiei din Fondul pentru Modernizare și transferate către Fondul de Lichiditate CfD. OPCOM, în calitate de contraparte CfD, va fi responsabilă de gestionarea plăților CfD către și din Fondul de Lichiditate. Ministerul Energiei, conform Hotărârii de Guvern, are obligația de a se asigura că Fondul de Lichiditate are în permanență resursele adecvate. Fondul de Lichiditate va fi suplimentat printr-o contribuție CfD care va fi suportată de consumatori, se precizează în documentul ministerului..

Sursa: InvesTenergy 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.