Feb 27, 2023

Date Transelectrica: În 2022, consumul intern net și producția de energie electrică au scăzut cu 8%, respectiv 6%. Mixul de producție: Scădere la Hidro cu 20%, la Termo și Nuclear cu 2%, creștere la Regenerabile cu 5% | InvesTenergy

Transelectrica a raportat un profit net de 529 milioane lei anul trecut și un gradul de realizare a programului de investiții de 97,5%

În 2022, consumul intern net și producția de energie electrică au scăzut cu 8%, respectiv 6%, față de aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor Transelectrica. De remarcat că s-au înregistrat scăderi ale consumului de energie electrică la nivelul SEN în toate cele douăsprezece luni calendaristice. Scăderea consumului a fost influențată pe de o parte de creșterea prețurilor la combustibilii primari, fenomen care s-a reflectat în prețul final al energiei electrice, iar pe de altă parte, temperaturile medii lunare care au înregistrat sistematic anomalii pozitive, situându-se în general, peste normele climatologice, se prezintă în Raportul preliminar cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica S.A. în perioada ianuarie- decembrie 2022. Un alt element care a condus la reducerea consumului național de energie electrică, îl reprezintă intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2022/1854 din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie. Potrivit avcestuia,  statele membre depun eforturi pentru a pune în aplicare măsuri de reducere a consumului lunar brut total de energie electrică cu 10% față de media consumului brut de energie electrică din lunile corespunzătoare din perioada de referință.

Datele Transelectrica relevă că schimburile fizice transfrontaliere de export înregistrează în anul 2022 o creștere de 51% față de anul 2021, iar fluxurile transfrontaliere de import au înregistrat creștere în procent de 16% În ceea ce priveşte mixul de producție, în perioada ianuarie – decembrie 2022 comparativ cu perioada similară a anului 2021, s-a înregistrat o scădere a componentei Termo și Nuclear cu 2%, iar a componentei Hidro cu 20%. Creștere a înregistrat componenta din surse Regenerabile în procent de 5%.

Specialiștii Transelectrica analizează ponderile componentelor mixului de producție netă pentru intervalul ianuarie – decembrie 2022: cea  mai mare pondere, 37%, este reprezentată de componenta Termo urmată de componenta Hidro 27%, iar energia produsă din surse regenerabile și energia nucleară au o pondere de aproximativ 17% și respectiv 19%.

Transelectrica: Profit net de 529 milioane lei, în 2022

În 2022, Transelectrica a raportat un profit net de 529 milioane lei, față de 0,45 milioane lei, în 2021, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. Veniturile totale operationale realizate în 2022 au înregistrat o creștere semnificativă în procent de 67% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior (6.286 mil lei în 2022 față de 3.756 mil lei în 2021).

Cheltuielile totale operaționale (inclusiv amortizare) au înregistrat o creștere de 51% comparativ cu aceeași perioada a anului precedent (5.662 mil lei în 2022 față de 3.745 mil lei în 2021). Gradul de realizare a programului de investiții la 31 decembrie 2022 este de 97,5%, raportează Transelectrica.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.