Află ce reprezintă HENRO

Află ce reprezintă HENRO

HENRO reprezintă un proiect al producătorilor de energie electrică din România care va avea următoarele atribuții:

  • Susținerea unei poziții comune a membrilor în ceea ce privește politicile energetice;
  • Promovarea dezvoltării pieței locale;
  • Stimularea investițiilor, competenței și atransparenței;
  • Transpunerea legislației europene în contextul național;
  • Susținerea companiilor membre în implementarea celor mai recente standarde de responsabilitate socială, management, etică și conduită în afaceri.

HENRO a fost înființată în anul 2021.

 

Membrii fondatori ai Asociației Producătorilor de Energie Electrică – HENRO sunt:

  • S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
  • S.N. Nuclearelectrica S.A.
  • S.N.G.N. Romgaz S.A.

HENRO își extinde numărul de membri:

  • S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. aderă în decembrie 2021
  • S.C. Electrocentrale București S.A. se alătură în septembrie 2022

În calitatea sa de asociație non-profit, reprezentativă pentru producătorii de energie electrică din România, HENRO își propune următoarele tipuri de acțiuni:

Activitățile pe care HENRO urmează să le desfășoare:

Urmărirea procesului legislativ și a normelor naționale și internaționale aplicabile în domeniul producerii, comercializării și furnizării de energie electrică și a domeniilor conexe.
Asigurarea documentării și consultanței pentru membrii Asociației, precum și pentru terțe persoane, în probleme referitoare la producerea, comercializarea și furnizarea energiei electrice: tehnice, de siguranță și impact asupra mediului sau asupra mediului socio- economic.
Promovarea și susținerea schimbului de experiență și informații între membrii Asociației, precum și cu terțe persoane.
Inițierea de acțiuni (seminarii, mese rotunde, conferințe, etc.) pe teme curente aflate în discuție în domeniul producerii, comercializării și furnizării de energie electrică și prezentarea documentației și poziției relevante a asociației destinate informării și susținerii de către organele competente a pozițiilor membrilor.
Asigurarea de servicii, consultanta și îndrumare pentru membrii săi în relațiile specifice dintre aceștia, dintre aceștia și terti implicați în acest domeniu, precum și dintre aceștia și instituțiile publice cu abilitați în domeniu.
Asigurarea constituirii, menținerii și actualizării unor baze de date de interes specific în domeniu – de exemplu: baze de date conținând reglementari, studii, documente de lucru și altele neconfidențiale și necomerciale.
Formularea de opinii ale asociației în inițierea, elaborarea și modificarea actelor cu caracter normativ în domeniul energiei electrice și/sau în domenii conexe.
Inițierea de propuneri de modificare a reglementarilor existente și de adoptare a unora noi în domeniul energiei electrice și/sau în domeniile conexe.
Exprimarea de opinii în probleme legate de promovarea unor investiții în domeniul energiei electrice (oportunitate, siguranță, impact, etc.)
Recomandarea, la solicitarea beneficiarilor, a persoanelor sau colectivelor ce prezintă competență și garanții pentru activități de expertiză și consultanță.
Comunicarea și cooperarea cu alte organizații și instituții implicate în domeniul producerii, comercializării și furnizării de energie electrică.
Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice în domeniul energiei electrice.
Afilierea la alte organisme de interes din țară și străinătate și participarea la activitățile acestora.
Realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative în legătură cu scopul Asociației.
Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate în domeniul energiei electrice.

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.