Mar 16, 2023

Factura la energie a fost simplificată. Informațiile suplimentare din anexă ajută clienții casnici în gestionarea propriului consum de energie | InvesTenergy

Furnizorii vor emite un nou model de factură pentru toţi clienţii casnici pentru consumul de energie electrică. Noul model este prevăzut în anexa la  Ordinul pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil tuturor clienţilor casnici.  Noile reglementări aprobate de ANRE vin în sprijinul clienților finali casnici de energie electrică. Modelul de factură pentru clienţii casnici a fost simplificat, precizează Dumitru Chiriță, Președinte ANRE.

Noua factură simplificată va conţine:

•      date de identificare şi contact ale furnizorului şi ale clientului,

•      data de încetare a contractului,

•      dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată,

•      perioada de facturare,

•      cantitatea totală de energie electrică facturată

, •      preţul final facturat,

•      valoarea totală de plată,

•      data scadentă a plăţii,

•      tva.

În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura, fără a percepe penalităţi.

Celelalte elemente necesare înţelegerii de către client a facturii sunt prezentate în anexa la factură şi au scopul de a ajuta clientul casnic în optimizarea propriului consum de energie electrică, potrivit comunicatului transmis de ANRE.

De asemenea, prin Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal aprobat, furnizorii sunt obligați ca:

•      în cazul consumatorilor vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii să fie pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.

Alte clauze ce au fost introduse în Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal sunt:

1.     perioada de facturare este de 1 lună,

2.     intervalul de citire a indexului grupului de măsurare este de cel mult 3 luni,

3.     regularizarea consumului de energie electrică se face la maximum 3 luni și este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului de către operatorul de distribuție.

Aşa cum am precizat la momentul iniţierii procesului de consultare publică, prin noile prevederi am simplificat modelul de factură, astfel încât elementele conţinute să permită clientului casnic o mai bună înțelegere a modului de determinare a valorii facturii, iar informațiile suplimentare incluse în anexa de la factură să îl ajute în gestionarea propriului consum de energie electrică, spune Chiriță.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.