Jan 9, 2023

Guvernul, solicitat să aprobe alocarea a 335 milioane lei în Fondul de Tranziție Energetică pentru plata furnizorilor de energie | InvesTenergy

Deficit în Fondul de Tranziție Energetică! Ministerul Energiei are nevoie de de fonduri suplimentare pentru compensarea furnizorilor care trebuie să livreze energie electrică și gaze naturale clienților finali la un preț inferior costurilor, în urma intervenției statului.

Motiv pentru care ministerul a pregătit un proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime.

Se propune alocarea sumei de 335 milioane lei din disponibilul existent în contul prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea plății sumelor acordate ca măsuri de sprijin pentru clienții casnici și clienții noncasnici. Agenția Națională de Administrare Fiscală va alimenta contul aferent Fondului de Tranziție Energetică, prevăzut la art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, cu suma menționată anterior, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Potrivit OUG 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore şi onshore de adâncime ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special utilizat pentru finanţarea înfiinţării şi extinderii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor la sistemul naţional de transport gaze naturale. Din acest cont pot fi alocate, prin hotărâre a Guvernului, fonduri pentru finanțarea şi altor investiţii și activități de restructurare în domeniul energiei, precum și pentru alimentarea contului prevăzut la art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Energiei precizează că măsura este în acord și cu prevederile Regulamentului (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie, care include posibilitatea ca profiturile excedentare generate de societățile care desfășoară activități în sectoarele țițeiului, gazelor naturale, cărbunelui și rafinăriilor să facă obiectul unei contribuții de solidaritate temporare obligatorii, plecând de la ideea că, fără a-și modifica în mod substanțial structura costurilor și fără ași spori investițiile, aceste companii au înregistrat o creștere a profiturilor datorită circumstanțelor bruște și imprevizibile ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, reducerii aprovizionării cu energie și creșterii cererii ca urmare a temperaturilor extrem de ridicate. Regulamentul menționat prevede, de asemenea, că încasările din contribuția de solidaritate temporară se pot utiliza pentru măsuri de sprijin financiar pentru consumatorii finali de energie, măsuri de sprijin financiar pentru a contribui la reducerea consumului de energie, măsuri de sprijin financiar pentru dezvoltarea autonomiei energetice, în special investiții în conformitate cu obiectivele REPowerEU etc.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

© Asociația Producătorilor de Energie Electrică – HENRO 2023