Jun 7, 2023

Hidroelectrica anunță intenția de listare pe Bursă

Hidroelectrica SA, principalul producător de energie electrică din Romania, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și unul dintre cei mai mari producători hidroenergetici din Europa, anunță astăzi intenția Fondului Proprietatea, un fond de investiții alternativ administrat de Franklin Templeton International Services S.À R.L., de a desfășura o ofertă publică inițială având drept obiect acțiuni ordinare existente. Societatea intenționează totodată să aplice pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB).

Oferta va avea loc după aprobarea prospectuluide către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Detaliile ofertei:

  • Fondul a primit acordul acționarilor pentru a dispune în cadrul Ofertei de întreaga sa participație de până la 19,94%, din numărul total de acțiuni emise de Societate. Numărul de acțiuni ce vor fi vândute în cadrul ofertei publice va fi determinat ulterior. Societatea nu va realiza o majorare de capital în contextul Ofertei și nu va beneficia în vreun fel de fondurile obținute ca urmare a desfășurării Ofertei.
  • Oferta va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor retail și instituționali din România, precum și investitorilor instituționali internaționali eligibili.
  • Acțiunile vor fi vândute și, ulterior Admiterii, tranzacționate în lei.

Admiterea este de așteptat să aibă loc în iulie 2023. Odată admise la tranzacționare, acțiunile Societății vor fi incluse în indicele BET al BVB imediat după Admitere.

Societatea și Fondul vor fi supuși unei restricții de înstrăinare a acțiunilor Societății pentru o perioadă de 180 zile, iar acționarul majoritar al societății va fi supus unei restricții de înstrăinare a acțiunilor societății pentru o perioadă de 12 luni de la data Admiterii.

Informații detaliate despre ofertă vor fi publicate după aprobarea Prospectului.

Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH și Morgan Stanley Europe SE acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni în legătură cu Oferta. Banca Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG și Wood & Company Financial Services acționează în calitate de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Manageri Comuni Principali.

Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited este Consultantul Financiar al Fondul, iar STJ Advisors este Consultantul Financiar al societății în legătură cu Oferta Publică Inițială.

„Hidroelectrica are un istoric îndelungat de creștere semnificativă și de generare de profit pentru acționari, fiind principalul producător de energie electrică din România, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile. Ne aflăm într-o poziție bună pentru a continua tendința de creștere, având o strategie clară, axată pe eficiență operațională, diversificarea și extinderea afacerii și asigurarea rentabilității capitalului, toate acestea fiind susținute de un mediu sectorial și macroeconomic favorabil pe termen lung . Oferta Publică Inițială propusă reprezintă un pas firesc și entuziasmant în evoluția noastră, deoarece listarea Hidroelectrica pe Bursa de Valori București ne va ajuta să ne diversificăm baza de acționari și să ne dezvoltăm profilul internațional”, spune Bogdan Badea, director executiv al Hidroelectrica.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România. Grupul deține și operează 182 de hidrocentrale, cinci stații de pompare și un parc eolian ce sunt amplasate strategic în opt surcursale organizate geografic pe teritoriul României. Capacitatea de producție totală instalată a activelor hidroenergetice ale Societății este împărțită în hidrocentrale de acumulare, hidrocentrale pe firul apei și stații de pompare. Societatea deține un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile, cu o capacitate hidroelectrică de producere instalată de 6,3 GW și o capacitate eoliană onshore instalată de 108 MW în parcul eolian Crucea.

Între 2018 și 2022, Societatea a avut o cotă de piață de aproximativ 29% având în vedere energia totală generată și livrată în sistem (potrivit rapoartelor anuale ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei).

Hidroelectrica este unul dintre cei mai mari producători de hidroenergie din Europa, cu un volum de electricitate generată din surse hidroelectrice de 13,6 TWh în 2022, de 16,9 TWh în 2021 și de 15 TWh în 2020 (toate acestea reprezentând cantitatea brută de producție). Producția din 2022 reflectă condițiile hidrologice mai puțin favorabile din cauza secetei severe. Totodată, Hidroelectrica furnizează energie electrică pe piețele de energie electrică angro și cu amănuntul. Cota de piață a societății în ceea ce privește energia electrică furnizată consumatorilor de retail a crescut de la 1,3% în 2020, la aproximativ 8% în decembrie 2022, iar numărul de clienți a crescut de la 2,465 în 2020, la peste 482.000 în 2022.

În 2022, Societatea a furnizat aproximativ 3,7 TWh energie electrică clienților finali, potrivit ANRE. În anii încheiați la 31 decembrie 2022, 2021 și 2020, Societatea a generat venituri consolidate în valoare de 9,452 miliarde lei, 6,489 miliarde lei și, respectiv, 3,841 miliarde lei. În aceeași perioadă, societatea a raportat profituri anuale (nete) în valoare de 4,464 miliarde lei, 3,116 miliarde lei și, respectiv, 1,558 miliarde lei.

În primul trimestru din 2023 societatea a obținut venituri consolidate de 3,272 miliarde lei ce au fost generate de creșterea cantității totale de energie vândută (4.838 GWh în primul trimestru din 2023) atât pe segmentul de producție, cât și pe cel de furnizare Acest lucru a condus la obținerea unei valori totale a EBITDA ajustat de 2,184 miliarde lei și a unui profit net de 1,723 miliarde lei în primul trimestru din 2023, comparativ cu o valoare totală a EBITDA ajustat de 1,702 miliarde lei și a unui profit net raportat de 1,287 miliarde lei în primul trimestru din 2022.

Imediat anterior Ofertei Publice Inițiale, acțiunile Societății sunt deținute de Ministerul Energiei (80.06%) și de Fondul (19.94%). Fondul a deținut o participație minoritară în Hidroelectrica încă de la înființare, în 2005. Repere la nivelul investițiilor Platforma de producție de energie nr. 1 din România cu un portofoliu 100% verde, care joacă un rol esențial în Tranziția Energetică Națională.

Societatea este principala platformă de producere a energiei electrice din România în funcție de energia electrică livrată în rețea, cu o cotă de piață medie de aproximativ 29% între 2018 și 2022. Centralele hidroelectrice și parcul eolian amplasate strategic în opt zone geografice cheie pe întreg teritoriul României generează energie electrică 100% verde. Portofoliul permite Societății să livreze energie în bandă și, în același timp, să acopere vârfurile de sarcină în România și și să fie principalul furnizor de servicii de sistem pentru operatorul național de transport și sistem. (OTS)

Hidroelectrica vizează o politică de plată a dividendelor de cel puțin 90%, echilibrând în același timp nevoile de capital ale afacerii pentru creșterea viitoare și menținându-se în cadrul obiectivului de îndatorare. Societatea are un istoric îndelungat de distribuire de dividende, în trecut fiind atinsă o rată de distribuire de dividende de peste 100%, cu tot cu dividendele speciale.

Pentru anul 2022, valoarea totală de dividendelor este de 4,349 miliarde lei, din care 3,914 miliarde lei sunt dividendele ordinare (ce vor fi plătite pe 16 iunie 2023) și 435 milioane lei sunt dividendele speciale (ce vor fi plătite pe 29 septembrie 2023). Rata de distribuire a dividendelor este de 99%, acestea urmând să fie plătite Ministerului Energiei și Fondului.

Societatea își desfășoară activitatea pe o piață de dimensiuni considerabile ce era estimată de către Wood Mackenzie în 2022 la o valoare de 4,9 miliarde euro și beneficiază de un context macroeconomic favorabil pe termen lung.

Se preconizează că România va fi una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa, cu rată de creștere anuală compusă a PIB-ului de 2,4% în perioada 2022 – 2026, față de 1,5% în UE, potrivit Wood Mackenzie.

România are un consum de energie pe cap de locuitor relativ redus, de 3,0 MWh în 2022, potrivit Wood Mackenzie, de 1,5 și, respectiv 2,1 ori mai mic decât media de la nivelul ECE și UE, ceea ce sugerează potențialul semnificativ de recuperare.

Aproximativ 1,1 GW din activele Grupului sunt avute în vedere pentru renovare sau modernizare până în 2030 cu scopul, printre altele, menținerii disponibilității ridicate a bazei de active existente și deblocării potențialului hidrocentralelor actuale. După finalizarea programului de retehnologizare modernizare, societatea se așteaptă să deblocheze aproximativ 240 MW din capacitate și să extindă ciclul de viață al hidrocentralelor cu 20 de ani, în medie (în cazul modernizării) și 30 de ani (în cazul retehnologizării).

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.