Dec 7, 2022

Legea pentru finalizarea rectoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, în dezbatere

Legea privind “aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul român și Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă”, a fost publicată, sub formă de draft în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Energiei. Guvernul dă mai multe garanții companiei de proiect EnergoNuclear, care să permită finalizarea reactoarelor, la orizontul anului 2031.

Scopul acordului de sprijin, care va fi votat de Parlament, este de a stabili modalitățile efective de cooperare între stat și compania de proiect prin stabilirea unor angajamente și obligații ale statului român privind asigurarea măsurilor necesare finanțării proiectului, implementarea și adoptarea măsurilor de sprijin, inclusiv măsuri de ordin legislativ, scrie Economica.net.

Statul român prin Ministerul Finanțelor (MF) va realiza demersurile necesare pentru finanțarea proiectului inclusiv prin acordarea de garanții de stat finanțatorilor. Astfel, societatea Energonuclear se va împrumuta direct, de la finanțatori internaționali, urmând ca MF să acorde acestor finanțatori garanții de stat pentru 100% din valoarea împrumutului. De asemenea, Finanțele garantează că, până când vor fi finalizate cele două reactore, statul și ceilalți acționari nu vor lua de la Nuclearelectrica mai mult de 50% din profit sub formă de dividende.

Statul român, prin Ministerul Energiei (ME), este responsabil de implementarea mecanismului de sprijin de tip ”Contracte pentru Diferenţă” (CfD), mecanism de sprijin esențial pentru fezabilitatea și implementarea proiectului. De asemenea, ME susţine includerea energiei nucleare în programele cheie de investiţii şi asigură suportul necesar pentru utilizarea Fondului de Modernizare în vederea dezvoltării, construcţiei şi punerii în funcţiune a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.

Statul român va contribui cu aport în natură la capitalul social al EnergoNuclear, în calitate de investitor, aportul acesta fiind reprezentat de cantitatea de apă grea şi de octoxidul de uraniu aferente primei încărcături de combustibil nuclear, convenindu-se că valoarea acestor active – apă grea şi octoxid de uraniu – va fi valoarea de piață, determinată de un evaluator autorizat.

Statul român va intreprinde demersurile necesare în vederea dezvoltării de rețele electrice de transport cu o capacitate suplimentară de cel puțin 1,5 TW, în scopul racordării la Sistemul Electroenergetic Național a Unităţii 3 și a Unităţii 4 CNE Cernavodă precum și pentru rezervarea de capacitate aferentă acestui proiect. De asemenea, statul român,prin Ministerul Energiei, va sprijini demersurile Nuclearelectrica (SNN) în vederea încredințării operării și mentenanței Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă către SNN.

Statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va intreprinde demersurile necesare în vederea asigurării apei de răcire pentru funcţionarea a 4 unităţi nuclearoelectrice pe amplasamentul de la Cernavodă, prin finalizarea etapei II a Proiectului derulat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și denumit ”Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila (km 375 – km 170)”

Statul român va întreprinde diligențele necesare pentru adoptarea unor acte normative și/sau administrative și/sau normative specifice care să faciliteze emiterea autorizaţiilor şi aprobărilor necesare finalizării Proiectului.

Calendarul de execuție

Etapa I – Etapa Pregătitoare, având o durată estimată de 24 de luni (2021-2023), şi un buget estimat de 15 milioane EUR, are ca obiective principale reoperaționalizarea societății de proiect EnergoNuclear, actualizarea documentaţiei specifice pentru iniţierea proiectului etc (este finzalizată).

Etapa II – Lucrări Preliminare, având o durată estimată de 30 de luni (2023-2025), având un buget estimate de 185 milioane EUR, are ca obiective principale elaborarea ingineriei critice pentru definirea proiectului, structurarea și contractarea finanțării și agrearea unei arhitecturi contractuale adecvate pentru implementarea Proiectului, obținerea Opiniei favorabile a Comisiei Europene în urma notificării Proiectului, respectiv a unei decizii pozitive în conformitate cu dispozițiile europene relevante în materia ajutorului de stat, obținerea Autorizației de Securitate Nucleară pentru etapa de Construcție și luarea Deciziei Finale de Investiție, pentru trecerea în Etapa III (Construcție);

Etapa III – Construcție: Perioada: 2026-2030/2031 (finalizare U3-2030 / finalizare U4 – 2031).

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.