Un parteneriat pentru viitor

HENRO este asociația producătorilor de energie electrică din România.

A fost înființată în 2021, membrii fondatori fiind Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Romgaz.

Hidroelectrica

Istoric
Inființată în anul 2000, Hidroelectrica a reușit să se impună pe Piața de Energie din România datorită experienței, credibilității și flexibilității sale, fiind în prezent principalul producător și furnizor de energie din Romania cât și principalul furnizor de servicii tehnologice de sistem.

Impact național
Hidroelectrica este lider in producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare in Sistemul Energetic Național, fiind o companie vitală pentru un sector strategic cu implicații in siguranța națională. Cu o producție în an mediu hidrologic de peste 17 TWh generată în sucursale amplasate strategic pe teritoriul țării, Hidroelectrica furnizeaza cca. 30% din producția totală a țării, in funcție de hidraulicitatea anului.

Perspective
Strategia de dezvoltare a companiei cuprinde proiecte de retehnologizare și modernizare cu o valoare estimată totala de cca. 3 mld. lei, acoperind capacități cu o putere instalată totala de 1.969,40 MW și o producție medie anuala de aprox. 4.651 GWh/an.

hidroelectrica.ro

Nuclearelectrica

Istoric
Înființată în anul 1998, S.N. Nuclearelectrica S.A. este operatorul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. În peste 20 de ani de tradiției și experiență în energetica nucleară, compania a livrat în Sistemul Energetic Național (SEN) peste 200 MWh energie electrică, reprezentând unul din principalii factori de securitate energetică a României.

Impact național
Cele două unități CANDU de la CNE Cernavodă, însumând o capacitate instalată de 1400 MW, asigură circa 20 % din consumul de energie electrică al țării și 33 % din energia produsă fără emisii de GES la nivel național. Industria nucleară are o contribuție în PIB de 5,7 miliarde euro și asigură peste 11.000 de locuri de muncă.

Perspective
În baza necesităților de decarbonare, S.N. Nuclearelectrica S.A. are în dezvoltare proiecte strategice de investiții. Astfel, punerea în funcțiune a Unității 3 CNE Cernavodă la nivelul anului 2030, retehnologizarea Unității 1 și implementarea reactoarelor modulare mici (SMR) sunt câteva din elementele cuprinse în strategia de dezvoltare a companiei.

nuclearelectrica.ro

Nuclearelectrica

Istoric
Înființată în anul 1998, S.N. Nuclearelectrica S.A. este operatorul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. În peste 20 de ani de tradiției și experiență în energetica nucleară, compania a livrat în Sistemul Energetic Național (SEN) peste 200 MWh energie electrică, reprezentând unul din principalii factori de securitate energetică a României.

Impact național
Cele două unități CANDU de la CNE Cernavodă, însumând o capacitate instalată de 1400 MW, asigură circa 20 % din consumul de energie electrică al țării și 33 % din energia produsă fără emisii de GES la nivel național. Industria nucleară are o contribuție în PIB de 5,7 miliarde euro și asigură peste 11.000 de locuri de muncă.

Perspective
În baza necesităților de decarbonare, S.N. Nuclearelectrica S.A. are în dezvoltare proiecte strategice de investiții. Astfel, punerea în funcțiune a Unității 3 CNE Cernavodă la nivelul anului 2030, retehnologizarea Unității 1 și implementarea reactoarelor modulare mici (SMR) sunt câteva din elementele cuprinse în strategia de dezvoltare a companiei.

nuclearelectrica.ro

Romgaz

Istoric
Cu o istorie de mai bine de 100 de ani, Romgaz are o vastă experienţă în domeniul explorării şi producţiei de gaze naturale, admisă fiind la tranzacționare din anul 2013 pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei din Londra (LSE), a cărui principal acționar este statul roman, cu o participație de 70%.

Impact național
Cu o producție medie anuală de 5,3 mld mc de gaze (între anii 2010 – 2020), S.N.G.N. Romgaz S.A. este cel mai mare producător și principalul furnizor de gaze din România, deținând o cotă de piață de circa 40 % din producția de gaze a țării. Pe lângă activitatea de producție de hidrocarburi, preluarea Centralei Termoelectrice Iernut, în 2013, cu o putere instalată de 800 MW, a făcut din Romgaz un important producător de energie electrică.

Perspective
În domeniul producerii de energie electrică, Romgaz și-a propus dezvoltarea Termocentralei Iernut prin construirea unei centrale electrice noi, într-o varianta constructivă ciclu combinat cu turbine cu gaze (CECC), la o putere instalată cuprinsă între 380 – 430 MW și eficiență electrică brută la sarcina nominală de peste 55 %. De asemenea, S.N.G.N. Romgaz S.A. face parte din cel mai mare proiect energetic offshore local, deținând 50 % din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră.

romgaz.ro

LEGĂTURI UTILE

Procedura de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal solicitate prin intermediul formularului de contact ce se regăsește pe site este detaliată în politica de utilzare a site-ului.