Un parteneriat pentru viitor

HENRO – Asociația Producătorilor de Energie Electrică din România

Hidroelectrica, Electrocentrale București (Elcen), Nuclearelectrica, Romgaz și CE Oltenia.

Hidroelectrica

Profil
Inființată în anul 2000, Hidroelectrica a reușit să se impună pe Piața de Energie din România datorită experienței, credibilității și flexibilității sale, fiind în prezent principalul producător și furnizor de energie din Romania cât și principalul furnizor de servicii tehnologice de sistem.

Impact național
Hidroelectrica este lider in producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare in Sistemul Energetic Național, fiind o companie vitală pentru un sector strategic cu implicații in siguranța națională. Cu o producție în an mediu hidrologic de peste 17 TWh generată în sucursale amplasate strategic pe teritoriul țării, Hidroelectrica furnizeaza cca. 30% din producția totală a țării, in funcție de hidraulicitatea anului.

Perspective
Strategia de dezvoltare a companiei cuprinde proiecte de retehnologizare și modernizare cu o valoare estimată totala de cca. 3 mld. lei, acoperind capacități cu o putere instalată totala de 1.969,40 MW și o producție medie anuala de aprox. 4.651 GWh/an.

hidroelectrica.ro

Nuclearelectrica

Istoric
Înființată în anul 1998, S.N. Nuclearelectrica S.A. este operatorul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. În peste 20 de ani de tradiției și experiență în energetica nucleară, compania a livrat în Sistemul Energetic Național (SEN) peste 200 MWh energie electrică, reprezentând unul din principalii factori de securitate energetică a României.

Impact național
Cele două unități CANDU de la CNE Cernavodă, însumând o capacitate instalată de 1400 MW, asigură circa 20 % din consumul de energie electrică al țării și 33 % din energia produsă fără emisii de GES la nivel național. Industria nucleară are o contribuție în PIB de 5,7 miliarde euro și asigură peste 11.000 de locuri de muncă.

Perspective
În baza necesităților de decarbonare, S.N. Nuclearelectrica S.A. are în dezvoltare proiecte strategice de investiții. Astfel, punerea în funcțiune a Unității 3 CNE Cernavodă la nivelul anului 2030, retehnologizarea Unității 1 și implementarea reactoarelor modulare mici (SMR) sunt câteva din elementele cuprinse în strategia de dezvoltare a companiei.

nuclearelectrica.ro

Nuclearelectrica

Profil
Înființată în anul 1998, S.N. Nuclearelectrica S.A. este operatorul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. În peste 20 de ani de tradiției și experiență în energetica nucleară, compania a livrat în Sistemul Energetic Național (SEN) peste 200 MWh energie electrică, reprezentând unul din principalii factori de securitate energetică a României.

Impact național
Cele două unități CANDU de la CNE Cernavodă, însumând o capacitate instalată de 1400 MW, asigură circa 20 % din consumul de energie electrică al țării și 33 % din energia produsă fără emisii de GES la nivel național. Industria nucleară are o contribuție în PIB de 5,7 miliarde euro și asigură peste 11.000 de locuri de muncă.

Perspective
În baza necesităților de decarbonare, S.N. Nuclearelectrica S.A. are în dezvoltare proiecte strategice de investiții. Astfel, punerea în funcțiune a Unității 3 CNE Cernavodă la nivelul anului 2030, retehnologizarea Unității 1 și implementarea reactoarelor modulare mici (SMR) sunt câteva din elementele cuprinse în strategia de dezvoltare a companiei.

nuclearelectrica.ro

Romgaz

Profil
Cu o istorie de mai bine de 100 de ani, Romgaz are o vastă experienţă în domeniul explorării şi producţiei de gaze naturale, admisă fiind la tranzacționare din anul 2013 pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei din Londra (LSE), a cărui principal acționar este statul roman, cu o participație de 70%.

Impact național
Cu o producție medie anuală de 5,3 mld mc de gaze (între anii 2010 – 2020), S.N.G.N. Romgaz S.A. este cel mai mare producător și principalul furnizor de gaze din România, deținând o cotă de piață de circa 40 % din producția de gaze a țării. Pe lângă activitatea de producție de hidrocarburi, preluarea Centralei Termoelectrice Iernut, în 2013, cu o putere instalată de 800 MW, a făcut din Romgaz un important producător de energie electrică.

Perspective
În domeniul producerii de energie electrică, Romgaz și-a propus dezvoltarea Termocentralei Iernut prin construirea unei centrale electrice noi, într-o varianta constructivă ciclu combinat cu turbine cu gaze (CECC), la o putere instalată cuprinsă între 380 – 430 MW și eficiență electrică brută la sarcina nominală de peste 55 %. De asemenea, S.N.G.N. Romgaz S.A. face parte din cel mai mare proiect energetic offshore local, deținând 50 % din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră.

romgaz.ro

CE Oltenia

Profil
Complexul Energetic Oltenia a fost înființat în anul 2012 drept urmare a deciziei Guvernului României de reorganizare a sectorului energetic prin fuziunea Societății Naționale a Lignitului Oltenia si a celor trei companii producătoare de energie (Complexu Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni și Complexul Energetic Craiova.

Impact national
Complexul Energetic Oltenia este un producător de energie pe bază de cărbune, dispunând de 8 grupuri energetice cu o capacitate instalată de 2625 MW.Oferă energie de bază în sistemul energetic național, acoperind o cotă de 15-25% din producția de energie din SEN, reprezentând astfel un factor important de stabilitate.

Perspective
Complexului Energetic Oltenia poate furniza energie României încă 30 de ani de acum înainte, acest lucru fiind posibil cu rezervele de carbune identificate până în prezent, dar conform legii decarbonarii activiatatea inceteaza in anul 2032. Perspectivele de viitor ale CEO vizează crearea unui mix de surse de producere a energiei electrice prin diversificarea resurselor, urmând să adauge soluții mai puțin sau deloc poluante precum unitățile de producție pe bază de gaze naturale 1325 MW și parcurile fotovoltaice de 735 MW.

ceoltenia.ro

Electrocentrale București (Elcen)

Profil
Electrocentrale București a fost înfiinţată în 2002, ca filială a S.C. Termoelectrica S.A., prin reorganizarea acestei societăţi comerciale. Producţia şi vânzarea energiei electrice reprezintă principala activitate a companiei, la aceasta adăugându-se producţia, transportul, distribuţia, dispecerizarea şi vânzarea energiei termice. Energia electrică produsă de ELCEN este livrată în Sistemul Energetic Național, iar energia termică este livrată către Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din București. ELCEN se află în subordinea Ministerului Energiei și are în componenţă patru termocentrale în Bucureşti. Toate sunt echipate cu grupuri energetice în cogenerare şi instalaţii de vârf (CAF-cazane cu apă fierbinte), folosind combustibili sub formă de gaze naturale.

Impact national
ELCEN asigură 3,88% energie electrică din cota de piaţă la nivel naţional. Totodată reprezintă cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi din Bucureşti (cca. 93%).
Puterea electrică instalată în cele 4 CET-uri ale ELCEN este de 636,25 MWe, iar puterea termică instalată este de 4375,48 MWt.

Perspective
Focusul ELCEN în perioada următoare se îndreaptă spre implementarea proiectelor majore de investiții, și anume construirea unor centrale termoelectrice noi în cogenerare de înaltă eficiență. Una dintre soluțiile de redresare prevede realizarea unei capacități noi de producție în cogenerare de înaltă eficiență cu ciclu combinat, în incinta CET București Sud, de circa 617 MWe şi 438 MWt, ce va utiliza gaz natural și va fi pregătită pentru mix gaz natural-hidrogen.

Totodată, ELCEN urmărește eficientizarea activității din CET Grozăvești prin implementarea unei unități de cogenerare în ciclu combinat de 63 MWe și 41 MWt, pe gaz natural, hydrogen-ready.

Programul investițional al ELCEN include, de asemenea, implementarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoare termice în CET Progresu, precum și implementarea unor sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile în toate centralele ELCEN.

elcen.ro

LEGĂTURI UTILE

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.