Jun 27, 2023

Ministerul Energiei a elaborat Planul de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România. Va fi aprobat prin HG. Au fost stabilite măsuri pentru reducerea voluntară a cererii de gaze cu 15% | InvesTenergy

Guvernul Ciolacu urmează să aprobe Planul de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România. Un proiect de Hotărâre de Guvern a fost elaborat și pus în consultare publică de către Ministerul Energiei.

În conformitate cu prevederile regulamentelor UE și în actualul context geopolitic și de securitate, Autoritatea competentă a fiecărui Stat Membru stabilește un plan de urgență conținând măsurile care trebuie luate pentru a elimina sau a atenua impactul unei perturbări a furnizării de gaze, în urma consultării întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, a organizațiilor relevante care reprezintă interesele clienților casnici și industriali de gaze, a producătorilor de energie electrică și a operatorului de transport și de sistem de energie electrică.

Ministerul Energiei, în calitatea de Autoritate Competentă pentru Asigurarea Aprovizionării cu Gaze Naturale, a elaborat Planul de urgență pentru securitatea aprovizionarii cu gaze naturale în scopul stabilirii unui set de măsuri și proceduri, inclusiv de scheme de flux de informații și de acțiuni întreprinse pentru a anula, reduce sau elimina efectele unor posibile perturbări în aprovizionarea cu gaze naturale în România în situații individuale de criză, adică în starea de alertă timpurie, alertă și urgență și de responsabilități fixe clar stabilite aplicabile pentru toate părțile interesate în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale.

ttps://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2023/06/Anexa-Plan-de-urgenta.pdf

Prin implementarea Planului de urgență se intenționează să se anuleze, atenueze sau să se elimine efectele unei perturbări pentru a face față situațiilor în care alimentarea cu gaze naturale pe piața internă de gaze naturale nu ar mai putea fi garantată tuturor clienților, cu precădere a clienților protejați

În cazul apariției unei situații de criză, pe cele trei niveluri prevăzute de Regulament, Ministerul Energiei, în calitate de autoritate competentă, este desemnată manager de criză, care pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1077/2021 și/sau în Planul de urgență.

Potrivit Planului, anexat la proiectul de HG, în cadrul nivelului de Alertă timpurie, pot fi utilizate măsuri bazate pe piață, în principal managementul programelor de reparații/investiții. În cazul nivelului de Urgență, furnizarea de gaze naturale în România vizează asigurarea aprovizionării cu precădere a clienților protejați.

În baza Regulamentului (UE) 2022/1369, se solicită Statelor Membre să depună toate eforturile pentru a-și reduce cererea de gaze cu 15% de la 1 aprilie 2023 până la 31 Martie 2024. România ar trebui să reducă cererea de gaze cu 1777,35 mil. mc.Reducerea de 15% se bazează pe consumul mediu de gaze al unui stat membru din aprilie până în martie în cei cinci ani consecutivi anteriori introducerii acestui Regulament. Valoarea consumului de referință al României ca medie a consumului din ultimii 5 ani este de 11.849 mil. Mc.

Măsuri pentru reducerea voluntară a cererii în România, conform Planului de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România:

  • Reducerea consumului de gaze naturale în sectorul energiei electrice

În cazurile în care este posibil și fără a fi afectată producerea energiei termice în cogenerare, încurajarea înlocurii combustibilului de tip gaze naturale în producerea energiei electrice, cu prioritate prin producerea energiei din surse regenerabile.

  • Promovarea reducerii încălzirii și răcirii în clădiri

Va viza cu precădere clădirile administrate de autoritățile publice, precum și spatiile comerciale și spațiile exterioare, inclusiv prin campanii de sensibilizare/conștientizare la nivel național și acțiunile individuale ale cetățenilor să reducă încălzirea şi folosirea aparatelor de aer condiţionat. În acest sens, în cazul declarării alertei la nivelul Uniunii, vor fi recomandate niveluri de temperatură ambientală în concordanță cu standardele minime de confort termic, fără a afecta categoriile de populație vulnerabilă.

  • Lansarea/derularea de campanii de informare care vizează reducerea consumului de energie
  • Măsuri de economisire a gazelor naturale prin sprijinirea renovării parcului național de clădiri

Promovarea la nivelul autorităților publice locale a măsurilor care vizează îmbunătățirea iluminatului public

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.