Mar 6, 2023

Ministerul Energiei nu dorește schimbări la Romgaz. Vrea să păstreze aceeași echipă de administratori pentru următorii 4 ani. Continuă provizoratul | InvesTenergy

Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar, nu dorește schimbări în Consiliul de Administrație al Romgaz. Vrea să păstreze provizoratul și aceeași echipă de administratori pentru următorii 4 ani.

Cu aprobarea acționarilor, din viitorul CA vor face parte actualii membri: Dan Dragoș Drăgan, Aristotel Marius Jude, Cezar Batog, Virgil Marius Metea, Nicolae Bogdan Simescu, Botond Balazs, Gheorghe Silvian Sorici.

Pe lista finală a candidaților publicată pe site-ul Romgaz mai apare și Jansen Petrus Antonius Maria Bar sur Loup din Franța, de profesie economist. Este acționar la Romgaz cu 22 actiuni prin TradeVille. Competențe: director non executiv, lector universitar, management general, consultant în management si strategie.

La solicitarea Ministerului Energiei, acționarii companiei vor aproba alegerea  celor 7 membri în CA, începând cu data de 16 martie, în conformitate cu prevedrile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În acest sens, Ministerul Energiei, a transmis o solicitare actualului CA al societății, condus de secretarul de Stan Dan Drăgan, privind completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14 (15) martie. A

cționarii vor aproba revocarea actualilor administratori, a căror mandate expiră la data de 15 martie, după care vor alege  7 membri în CA  Romgaz, cu mandate de 4 ani. “Se așteaptă de la viitorul Consiliu de Administrație să contribuie la îmbunătățirea performanței, competititvității și creșterii valorii Romgaz printr-o cât mai bună valorificare a activelor deținute de societate și a potențialului uman, cu afaceri predictibile și profitabile”, conform Scrisorii de așteptări. “Managementul riscului trebuie să devină o componentă esențială și indispensabilă a fiecărui proiect, parte în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor/investițiilor”.

Romgaz se prezintă cu un profit net preliminat pentru anul 2022 de 2,54 miliarde lei, în creștere cu 32,87% comparativ cu cel obținut în 2021, conform Raportului Anual Consolidat Preliminar 2022 al societății. Cifra de afaceri preliminată pentru anul 2022 este de 13,38 miliarde lei, în creștere cu 128,61%.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.