Apr 5, 2023

Ministerul Energiei trebuie să facă rost de 1500 milioane lei să asigure compensarea furnizorilor. Cere Guvernului să aprobe alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare de la titularii de acorduri petroliere | InvesTenergy

Ministerul Energiei trebuie să facă rost de bani să asigure compensarea furnizorilor care trebuie să livreze energie electrică și gaze naturale clienților finali la un preț inferior costurilor, în urma intervenției statului.

Potrivit datelor ministerului, conform cererilor validate de ANRE și a celor aferente lunilor de după 1 ianuarie 2023 pentru care trebuie achitată o cotă de 40% din valoarea solicitată în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de decontare, suma care trebuie plătită furnizorilor de energie electrică și gaze naturale se ridică la circa 1500 milioane lei.

Urmare a unei analize efectuate de Ministerul Energiei, s-a constatat că, în raport de disponibilul existent în contul special prevăzut în Legea nr. 256/2018 (este un cont special utilizat pentru finanţarea înfiinţării şi extinderii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor la sistemul naţional de transport gaze naturale – n.r.), poate fi alocată o sumă de circa 441 milioane lei pentru plata furnizorilor în marja OUG 27/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare. Un proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime este în consultare publică.

Potrivit acestuia, se prevede alocarea sumei de 440.799 mii lei din disponibilul existent în contul prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/în vederea plății sumelor acordate ca măsuri de sprijin pentru clienții casnici și clienții noncasnici prevăzute de OOUG 27/2022. Agenția Națională de Administrare Fiscală va alimenta contul aferent Fondului de Tranziție Energetică cu această sumă. De asemenea, pentru a veni în sprijinul participanților din piața de energie și pentru a fluidifica plățile spre agenții economici, s-a stabilit prin Legea nr. 357/2022 privind aprobarea OUG 119/202 ca, pentru cererile depuse aferente lunilor de după data de 1 ianuarie 2023, Ministerul Energiei și Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, să achite 40% din valoarea menționată în cererile respective înainte de validarea acesteia de către ANRE, urmând ca regularizarea pe valoarea totală să se efectueze după primirea notificării din partea autorității de reglementare.

Pentru a veni în sprijinul furnizorilor de energie și pentru a asigura sumele necesare decontării acestora, OUG 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare prevede că Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore şi onshore de adâncime ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special utilizat pentru finanţarea înfiinţării şi extinderii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor la sistemul naţional de transport gaze naturale. Din acest cont pot fi alocate, prin hotărâre a Guvernului, fonduri pentru finanţarea şi altor investiţii şi activităţi de restructurare în domeniul energiei, precum şi pentru alimentarea contului prevăzut la art. 15 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022- 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform datelor Ministerului Energiei, până acum s-a alocat suma de 2235 milioane lei pentru furnizorii de energie electrică și gaze naturale. Totuși, în condițiile în care aplicarea prevederilor OUG 27/2022 este prevăzută să se realizeze până în luna martie 2025, prevederile Legii nr. 357/2022 menționeză obligația efectuării de plăți înainte de validarea cererii de către ANRE, iar compensarea furnizorilor trebuie să se efectueze periodic, lună de lună, în baza calculelor efectuate la nivelul ANRE și a cererilor depuse de furnizori, s-a constatat existența unui nou deficit, fiind necesară analiza surselor financiare disponibile de acoperire a acestuia, precizează Ministerul Energiei în nota de fundamentare a proiectului de HG aflat în consultare publică. Potrivit Legii 256/2018, titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, trebuie să plătească un impozit asupra veniturilor suplimentare obţinut din aceste perimetre.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.