Oct 20, 2022

Noile reglementări ANRE referitoare la racordarea la reţelele electrice de interes public vin în sprijinul utilizatorilor

Având în vedere numărul mare de petiţii depuse la ANRE privind racordarea prosumatorilor la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, Comitetul de reglementare a aprobat, în şedinţa din data de 19.10.2022, un act normativ privind modificarea şi completarea unor ordine, ale cărui prevederi vin în sprijinul viitorilor utilizatori ai reţelelor electrice, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, noile prevederi ajută la deblocarea punerii în funcţiune a instalaţiilor realizate de prosumatori şi implicit la deblocarea valorificării energiei produse din surse regenerabile în centrale electrice cu puteri de până la 400 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică.

Astfel, am adoptat prevederi derogatorii pentru prosumatori de la aplicarea dispoziţiilor procedurii destinate acestei categorii de utilizatori, referitoare la grupurile de măsurare a energiei electrice necesare în instalaţiile de utilizare ale prosumatorilor, respectiv cele destinate măsurării energiei electrice produse în instalaţiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în sensul necondiţionării punerii sub tensiune a instalaţiei de utilizare de montarea acestor echipamente.

Prevederile procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor clienţi casnici se aplică şi locurilor de consum aparţinând utilizatorilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi instituţii publice, noile categorii de utilizatori beneficiind, alături de clienţii casnici, de rambursarea de către operatorul de distribuţie a costurilor lucrărilor de proiectare şi execuţie a branşamentului.

Dispoziţiile procedurii se aplică inclusiv utilizatorilor din categoriile menţionate, pentru racordarea cărora operatorii de distribuţie au emis avize tehnice de racordare înainte de data de 25 iulie 2022, dar pentru care nu au fost încheiate contracte de racordare până la data respectivă, subliniază sursa citată.

În cazul contractelor de racordare încheiate pentru racordarea unor locuri de producere în baza unor avize tehnice de racordare valabile la data de 04.03.2022 şi/sau la data de 17.06.2022, termenele pentru prezentarea autorizaţiei de construcţie a obiectivelor (centrale electrice), de 12 luni de la data încheierii contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare, se prelungesc cu 6 luni. Impactul asupra operatorilor economici din categoria producătorilor de energie electrică este unul pozitiv, în sensul că prin prevederile actului normativ se stabilesc măsuri care evită blocarea procesului de racordare, prin acordarea prelungirii cu 6 luni a termenelor pentru prezentarea autorizaţiei de construire a capacităţilor de producere pentru care procesul de racordare este demarat şi utilizatorii deţin avize tehnice de racordare emise înainte de intrara în vigoare a actelor normative care stabilesc termenele respective.

Fac precizarea că, la momentul actual, echipele de control din cadrul ANRE au în curs de desfăşurare acţiuni de control la operatorii de distribuţie a energiei electrice, având ca tematică modul de îndeplinire a obligaţiei legale privind respectarea regulilor/etapelor de racordare la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, urmând ca, după finalizarea acestora, rezultatele să fie făcute publice, se mai arată în comunicat.

Sursa: Bursa.ro

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.