Jul 11, 2023

Parlamentul adoptă noi norme pentru a stimula economiile de energie

Eurodeputaţii au aprobat planurile, deja convenite cu Consiliul, care stabilesc noi obiective de economisire a energiei pentru 2030, ca parte a Pactului verde european, informează un comunicat de presă, remis astăzi.

Legea va stabili obiective de economisire a energiei atât în ceea ce priveşte consumul de energie primară, cât şi consumul final de energie în UE.Statele membre vor trebui să asigure în mod colectiv o reducere a consumului de energie cu cel puţin 11,7 % la nivelul UE până în 2030 (comparativ cu previziunile scenariului de referinţă pentru 2020). Acest obiectiv va fi însoţit de un mecanism solid de monitorizare şi punere în aplicare, pentru a se asigura că statele membre îşi îndeplinesc contribuţiile naţionale la acest obiectiv obligatoriu al UE.

Până în 2030, statele membre trebuie să economisească în medie 1,5 % pe an. Economiile anuale de energie vor începe cu 1,3 % în perioada până la sfârşitul anului 2025 şi vor ajunge treptat la 1,9 % în ultima perioadă până la sfârşitul anului 2030.

Obiectivele de economisire ar trebui să fie atinse prin măsuri locale, regionale şi naţionale, în diferite sectoare – de exemplu, administraţia publică, clădirile, întreprinderile, centrele de date etc. Eurodeputaţii au insistat asupra faptului că sectorul public ar trebui în special vizat, şi în consecinţă va trebui să reducă consumul final de energie cu 1,9 % în fiecare an. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că cel puţin 3% din clădirile publice sunt renovate în fiecare an pentru a deveni clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero sau clădiri cu emisii zero. Directiva stabileşte, de asemenea, noi cerinţe pentru sistemele de termoficare eficiente.

Raportorul Niels Fuglsang (S&D, Danemarca) a declarat: “Criza energetică nu s-a terminat. Nu există nici o garanţie că următoarele ierni vor fi la fel de blânde ca şi ultima. În următorii şapte ani, trebuie să realizăm schimbările structurale necesare. Sunt foarte fericit că am reuşit să împingem statele membre spre obiective mult mai ambiţioase în materie de eficienţă energetică. Acest lucru este esenţial pentru a nu mai depinde de energia rusă în viitor şi pentru a ne putea îndeplini obiectivele climatice. Votul de astăzi este o mare victorie; este bun pentru climă, dar rău pentru Putin.”

La 14 iulie 2021, Comisia Europeană a adoptat pachetul “Pregătiţi pentru 55”, adaptând legislaţia existentă privind clima şi energia pentru a îndeplini noul obiectiv al UE de reducere cu cel puţin 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030. Pachetul include reformarea Directivei privind eficienţa energetică, aliniind dispoziţiile acesteia la noul obiectiv de reducere cu 55% a GES. Prin adoptarea acestei directive, eurodeputaţii răspund propunerilor cetăţenilor făcute în cadrul Conferinţei privind viitorul Europei. Directiva privind eficienţa energetică abordează propunerea 3(3), care vizează reducerea dependenţelor de importurile de petrol şi gaze prin proiecte de eficienţă energetică şi prin extinderea furnizării de energie curată şi din surse regenerabile. De asemenea, directiva se aliniază cu propunerea 3(5) care pledează pentru investiţii în tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile şi cu propunerea 3(6) care promovează explorarea de noi surse de energie ecologice şi metode de stocare, sprijinind obiectivele climatice ale UE. În plus, aceasta se aliniază cu propunerea 11(1), care promovează procese de producţie mai ecologice de către întreprinderi, sprijinindu-le să identifice cele mai bune soluţii.

Sursa: Bursa.ro

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.