Dec 7, 2022

Proiect de lege: Se cere aprobarea Parlamentului pentru semnarea Acordului de Sprijin între Statul român şi SNN pentru Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă | InvesTenergy

Legea privind aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul român și Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă va fi supusă aprobării Parlamentului în regim de urgență.

Actul normativ este pus în consultare publică pe site-ul Ministerului Energiei. Prin proiectul de act normativ, se supune Parlamentului aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul român şi SN Nuclearelectrica S.A. în legătură cu Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.

Părțile în Acordul de Sprijin sunt Statul român, reprezentat de către Guvern, prin secretarul general al Guvernului, ministrul energiei, ministrul finanțelor, ministrul transporturilor și infrastructurii și Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Scopul Acordului este de a stabili modalitățile efective de cooperare între părți, prin stabilirea unor angajamente și obligații ale Statului român, privind asigurarea măsurilor necesare finanțării Proiectului, implementarea și adoptarea măsurilor de sprijin, inclusiv măsuri de ordin legislativ. De asemenea, Acordul stabilește ca părțile să negocieze și să încheie contracte de implementare subsecvente, cu respectarea principiilor stabilite de Acord.

Acordul de Sprijin stabilește obligațiile Statului român, precum și cele al SNN, aferente dezvoltării Proiectului până la finalizarea Etapei de Construcţie aşa cum este definită în Acord. Astfel, sunt stabilite responsabilitățile Statului român în securizarea finanțării Proiectului, adoptarea mecanismelor de sprijin necesare și a sprijinului acordat SNN/Societății EnergoNuclear S.A. pentru obținerea avizelor, aprobărilor, permiselor, licențelor și autorizațiilor necesare, atât la nivelul autorităților centrale și locale, cât și la nivelul autorităților europene. Potrivit notei de fundamentare a actului normative, angajamentul Statului român în Acordul de sprijin constă în realizarea demersurilor necesare pentru finanțarea Proiectului inclusiv prin acordarea de garanții de stat finanțatorilor proiectului, în cadrul oricăror acorduri sau memorandumuri interguvernamentale de sprijin sau în afara unor astfel de acorduri. Societatea EnergoNuclear S.A. se va împrumuta direct de la finanțatori internaționali, urmând ca Ministerul Finanțelor să acorde acestor finanțatori garanții de stat pentru 100% din valoarea împrumutului, după obținerea aprobărilor din partea Comisiei Europene.

Statul român își asumă obligația implementării prevederilor Taxonomiei în scopul atragerii de resurse financiare pentru dezvoltarea proiectului, promovării cadrului legislativ pentru implementarea schemei de tip „Contracte pentru diferență” și adoptării măsurilor administrative și/sau legislative în vederea asigurării îndeplinierii criteriilor tehnice prevăzute în Actul Delegat Complementar. Statul român va contribui cu aport în natură, aportul fiind reprezentat de cantitatea de apă grea și de octoxidul de uraniu aferent primei încărcături de combustibil nuclear, apa de răcire pentru funcționarea celor 2 unități nucleare și finalizarea liniilor de transport a energiei electrice necesare în scopul racordării la Sistemul Energetic Național și evacuarea energiei electrice produse în cele două unități nucleare.

Transelectrica efectuează lucrări pentru finalizarea liniilor de transport a electricității, care să permită racordarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă la Sistemul Electroenergetic Național și evacuarea energiei electrice produse de Proiect.

LEA 400 kV Cernavodă-Stâlpu este o investiție în valoare totală de circa 75 de milioane EUR, beneficiază de cofinanțare nerambursabilă de 27 de milioane EUR prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – Connecting Europe Facility (CEF). Recent, a fost finalizată etapa traversării fluviului, inclusiv fazele pregătitoare. La acest moment, negocierea formei finale a Acordului de Sprijin între Statul român și SN Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă este încheiată, părțile ajungând la un acord în ceea ce privește forma finală a acestui document, respectiv forma prezentată în anexa la proiectul de Lege. Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă reprezintă un obiectiv strategic de interes național cu un rol esențial în atingerea obiectivelor strategice de securitate energetică ale României, componentă esențială a securității naționale, contribuind totodată la atingerea obiectivelor de decarbonare a sectorului de producere a energiei electrice și mentinerea stabilităţii Sistemului Energetic Naţional în contextul închiderii capacităţilor energetice pe cărbune pana in 2030, conform angajamentelor României prin PNRR și conform noului proiect al Legii decarbonizării.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.