Oct 5, 2022

Reactoare Modulare Mici (SMR)

Omenirea trebuie să înveţe, repede şi bine, că tehnologia inovativă, care produce energie curată nu strică echilibrul tradiţional. Dimpotrivă. Îl întăreşte. Tradiţia poate fi ţinută în viaţă folosind intuiţia, inovaţia şi dorinţa de a face bine. În acest context Asociaţia Energia Inteligentă a demarat proiectul România Tradiţională cu Energie Curată, prin care încearcă să prezinte soluţiile pentru viitorul României.

Reactoarele modulare mici (SMR) sunt reactoare nucleare avansate care au o capacitate de putere de până la 300 MW(e) pe unitate, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din capacitatea de generare a reactoarelor nucleare tradiţionale.

Dar ce este un SMR?

Small – Mic – reprezintă o construcâie care fizic înseamnă doar o fracţiune din dimensiunea unui reactor nuclear convenţional.

Modular – care face posibil ca sistemele şi componentele să fie subasamble realizate într-o fabrică şi transportate pe module într-un loc pentru instalare.

Reactoare – valorifică fisiunea nucleară pentru a genera căldură pentru a produce energie.

Avantajele SMR-urilor?

Multe dintre beneficiile SMR-urilor sunt legate în mod inerent de natura designului lor – mic şi modular. Având în vedere amprenta lor mai mică, SMR-urile pot fi amplasate în locaţii care nu sunt potrivite pentru centrale nucleare mai mari. Unităţile prefabricate de SMR pot fi fabricate şi apoi expediate şi instalate la faţa locului, făcându-le mai accesibile de construit decât reactoarele de mare putere, care sunt adesea proiectate la comandă pentru o anumită locaţie. SMR-urile oferă economii de costuri şi de timp de construcţie şi pot fi implementate treptat pentru a se potrivi cererii crescânde de energie dintr-o anumită zonă.

Acoperirea rapidă a cererii extrem de mare care există în Europa şi România, se poate realiza prin aceste SMR-uri. De asemenea în zonele lipsite de linii suficiente de transport şi cu congestii în reţea, SMR-urile pot fi înlocui investiţiile mari consumatoare de resurse şi timp, prin instalarea într-o reţea regională existentă a unui SMR. Acest lucru este deosebit de relevant pentru microreactoarele SMR concepute pentru a genera energie electrică, de obicei, de până la 10 MW. Microreactoarele au amprente mai mici decât alte SMR şi vor fi mai potrivite pentru regiunile inaccesibile la energie curată, fiabilă şi accesibilă. În plus, microreactoarele ar putea servi ca sursă de alimentare de rezervă în situaţii de urgenţă sau pot înlocui generatoarele de energie care sunt adesea alimentate cu motorină, de exemplu, în comunităţile rurale sau în zonele izolate.

Dezavantale SMR-urilor?

Chiar dacă sunt mai mici, SMR sunt tehnologii nucleare, şi ca atare suferă de minusurile pe care acest tip de energie le are, mai ales în ceea ce priveşte costul, dacă le comparăm cu sistemele de producere a energiei bazată pe eolian şi soare (fără stocare).

Un alt element care trebuie luat îm considerare îl reprezintă reziduurile nucleare, care vor rezulta şi care va trebui să fie depozitat în condiţii de siguranţă.

Cât de sigure sunt SMR-urile?

În comparaţie cu reactoarele existente, proiectele SMR propuse sunt în general mai simple, iar conceptul de siguranţă pentru SMR se bazează adesea mai mult pe sisteme pasive şi pe caracteristicile de siguranţă inerente ale reactorului, cum ar fi puterea redusă şi presiunea de funcţionare. Aceasta înseamnă că în astfel de cazuri nu este necesară nicio intervenţie umană sau sau forţă externă pentru a opri sistemele, deoarece sistemele pasive se bazează pe fenomene fizice, cum ar fi circulaţia naturală, convecţia, gravitaţia şi auto-presurizarea. Aceste tehnologii reduc semnificativ potenţialul de emisii radioactive în mediu, în cazul unui accident.

SMR-urile au un consum redus de combustibil. SMR poate necesita realimentări la intervale de 3 până la 7 ani, în comparaţie cu alimentarea între 1 şi 2 ani pentru centralele convenţionale. Unele SMR sunt proiectate să funcţioneze până la 30 de ani fără realimentare.

Care este statutul SMR-urilor?

Atât instituţiile publice, cât şi cele private participă activ la eforturile de realizare a tehnologiei SMR în acest deceniu. Akademik Lomonosov din Rusia, este prima centrală nucleară plutitoare din lume care a început să funcţioneze comercial în mai 2020, şi produce energie din două SMR de 35 MW. Alte SMR sunt în construcţie sau în stadiul de licenţiere în Argentina, Canada, China, Rusia, Coreea de Sud şi Statele Unite ale Americii.

Peste 70 de modele comerciale SMR dezvoltate în întreaga lume vizează rezultate variate şi aplicaţii diferite, cum ar fi electricitatea, sistemele de energie hibridă, încălzirea, desalinizarea apei şi aburul pentru aplicaţii industriale. Deşi SMR-urile au un cost de capital iniţial mai mic pe unitate, competitivitatea lor economică trebuie să fie dovedită în practică odată ce sunt implementate.

Reprezintă SMR-urile o tehnologie de producere a energiei electrice curată?

SMR şi centralele nucleare oferă atribute unice în ceea ce priveşte eficienţa, economia şi flexibilitatea. În timp ce reactoarele nucleare oferă surse de energie securitară, dispecerabile care pot ajusta producţia în funcţie de cererea de energie electrică, alte surse de energie curată, cum ar fi energia eoliană şi solară, sunt surse de energie variabile care depind de vreme şi de ora zilei. SMR-urile ar putea fi asociate şi creşte eficienţa surselor regenerabile într-un sistem energetic hibrid. Aceste caracteristici poziţionează SMR-urile să joace un rol cheie în tranziţia către energie curată, ajutând totodată ţările să atingă Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Sursa: Bursa.ro

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.