Feb 28, 2023

Romgaz în 2022: Cifră de afaceri preliminată de 13,38 miliarde lei, în creștere cu 128,61% faţă de 2021, şi un profit net de 2,54 miliarde lei, în creștere cu 32,87%

Romgaz a înregistrat o cifră de afaceri preliminată pentru anul 2022 de 13,38 miliarde lei (2021: 5,85 miliarde lei), în creștere cu 128,61%, fiind influențată de mai mulţi factori.

În activitatea de înmagazinare se observă în anul 2022 o creștere cu 80,51% a cifrei de afaceri la nivel de Grup, ca urmare a majorării cu 60,18% a serviciilor de rezervare (+115,06 milioane lei), cu 249,53% (+84,36 milioane lei) a serviciilor de injecție și cu 28,29% (+9,90 milioane) a serviciilor de extracție. La nivelul Depogaz, creșterea cifrei de afaceri din aceste servicii este de 51,85%.

Cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a crescut cu 313,75% față de anul anterior (+1,01 miliarde lei) la o producție în creștere cu 73,52% față de anul anterior. Acest nivel al cifrei de afaceri se datorează prețurilor ridicate practicate pe piețele centralizate pe care activează Grupul. Cu toate acestea, activitatea de producție și vânzare a energiei electrice a înregistrat o pierdere de 49,95 milioane lei cauzată de supraimpozitarea veniturilor obținute din acest segment de activitate.

Producția de gaze naturale estimată pentru anul 2022 a fost de 4.935,9 mil.mc, cu 92,60 mil.mc mai mică decât producția realizată în anul anterior (-1,84%).

Profit net preliminat pentru anul 2022 al Romgaz este de 2,54 miliarde lei (2021: profit net 1,92 miliarde lei), în creștere cu 32,87%. 

În luna august 2022, Romgaz a finalizat achiziția acțiunilor ExxonMobil Exploration and Production România Limited (în prezent Romgaz Black Sea Limited) care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apă adâncă, a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră. Prețul final de achiziție a fost de 5.118,99 milioane lei, achiziția fiind finanțată din fonduri proprii ale Romgaz și un împrumut bancar de 1.606,5 milioane lei (325 milioane euro).

În anul 2022 a fost emisă Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 27 prin care s-au stabilit anumite obligații în ceea ce privește livrările de gaze și prețurile de vânzare.

Conform acestei Ordonanțe actualizate cu modificările și completările ulterioare:

–   în perioada aprilie 2022 – martie 2023, prețul gazelor vândute furnizorilor clienților casnici trebuie să fie 150 lei/MWh; perioada a fost prelungită succesiv până la 31 martie 2025;

–   în perioada aprilie 2022 – august 2023, prețul gazelor vândute furnizorilor producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației trebuie să fie de 250 lei/MWh; începând cu luna septembrie 2022 prețul pentru perioada septembrie 2022 – martie 2025 pentru această categorie de clienți ai Romgaz prețul de vânzare trebuie să fie de 150 lei/MWh pentru a asigura consumul în perioadele 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 și 1 noiembrie 2024-31 martie 2025;

–   cantitățile ce au fost vândute la prețurile de mai sus au fost stabilite în baza procedurii incluse în Ordonanță de Urgență nr. 27/2022, respectiv cantitățile necontractate sau care nu sunt destinate unor scopuri speciale (ex. consum tehnologic);

–   în general, Romgaz încheie contractele de vânzare a gazelor naturale pe perioada anului gazier (octombrie – septembrie); astfel, cantitățile rămase disponibile pentru a fi vândute conform OUG nr. 27/2022 până la 31 septembrie 2022 au reprezentat aproximativ 30% din livrările perioadei; ulterior datei de 1 octombrie 2022, 90% din cantitatea livrată de Romgaz a fost vândută la prețul de 150 lei/MWh;

–   la nivelul întregului an 2022, livrările în baza OUG nr. 27/2022 au avut o pondere de 33,3% din livrările întregului an; pe perioada de aplicare a OUG nr. 27/2022, 53,5% din livrări au fost la preț reglementat;

Cheltuielile cu redevența petrolieră (inclusiv redevență pentru activitatea de înmagazinare) au crescut cu 923,04 milioane lei față de anul anterior, respectiv, cu 123,17%, în principal că urmare a creșterii prețului de referință luat în calculul acestei taxe; cheltuiala cu redevența a scăzut semnificativ în trimestrul al patrulea al anului 2022, datorită livrării a peste 90% din cantitatea vândută la preț de 150 lei/MWh (conform OUG nr. 27/2022, prețul de redevență pentru aceste cantități este cel de 150 lei/MWh, nu cel de referință ).

Impozitul pe veniturile suplimentare din activitatea de vânzare a producției de gaze a crescut în 2022 cu 3,65 miliarde lei (289,81%) comparativ cu anul 2021; impozitul a scăzut semnificativ în trimestrul al patrulea al anului 2022, datorită livrării a peste 90% din cantitatea vândută la preț de 150 lei/MWh (conform OUG nr. 27/2022, pentru aceste cantități nu se datorează impozit pe veniturile suplimentare).

În 2022 pentru producătorii de energie electrică a fost introdus un impozit pe veniturile suplimentare din vânzarea de energie electrică/o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică; valoarea aferentă acestor două taxe a fost de 403,80 milioane lei. Grupul se așteaptă că nivelul acestei taxe să fie nesemnificativ în anul 2023 că urmare a obligației de a vinde energia electrică la prețul de 450 lei/MWh.

Începând cu anul 2022 pentru producătorii de gaze naturale a fost introdusa o contribuție de solidaritate, că urmare a implementării în legislația românească a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie; valoarea aferentă anului 2022 este estimată la 995,65 milioane lei.

Raportate la cifra de afaceri din vânzarea de gaze naturale din producția obținută de Grup și vânzarea de energie electrică, redevența petrolieră, impozitul pe veniturile suplimentare și contribuția la fondul de solidaritate se prezintă astfel:

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.