May 1, 2023

Se modifică PNNR și se introduce REPowerEU. MIPE propune vouchere pentru panori fotovoltaice și sisteme de stocare pentru clădiri rezidențiale. Se va îmbunătăți legislația pentru prosumatori, comunități energetice și sate autonome energetic | InvesTenergy

Alte măsuri:

  • crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor neproductive/degradate proprietatea statului/UAT în scopul producției de energie verde, inclusiv crearea registrului unic național al terenurilor neproductive
  • revizuirea cadrului legislativ în vederea acomodării măsurilor necesare pentru implementarea investițiilor offshore care permit producerea de energie din sursă regenerabilă – eolian

România trebuie să transmită CE propunerile de modificare a PNNR, inclusiv REPowerEU, până pe 31 august Prin modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență a României, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – MIPE propune un set de noi măsuri în vederea consolidării rezilienței sistemului energetic național cu impact pozitiv în sprijinirea accelerării tranziției Europei la o energie curată.

Se propune astfel acordarea de vouchere pentru stimularea instalării panourilor fotovoltaice și a sistemelor de stocare a energiei aferente pentru clădirile rezidențiale aparținând persoanelor fizice. MIPE insistă pentru crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor neproductive/degradate proprietatea statului/UAT în scopul producției de energie verde, inclusiv crearea registrului unic național al terenurilor neproductive. O altă măsură propusă este îmbunătățirea cadrului legistlativ pentru prosumatori și comunități energetice și sate autonome energetic. De asemenea, se propune revizuirea cadrului legislativ în vederea acomodării măsurilor necesare pentru implementarea investițiilor offshore care permit producerea de energie din sursă regenerabilă – eolian.

În planul României de modificare a PNR s-a introdus capitolul REPowerEU, care va aduce României o finanțare nouă de 1.440.391.220 euro (din care 1.397.228.597 Euro alocare RePowerEU și 43.162.623 Euro rezerva de ajustare la BREXIT) pentru investiții strategice în domeniul cheie al siguranței energetice, care să permită crearea unor ecosisteme de producție și stocare a energiei curate (hidroenergie, fotovoltaice). C

e urmărește modificarea PNRR-ului României Potrivit unui comunicat al MIPE, modificarea Planului în conformitate cu circumstanțele și nevoile actuale cuprinde trei componente distincte, printer care introducerea REPowerEU. Conform regulamentului (UE) 2023/435 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241 în ceea ce privește capitolele privind RepowerEU, capitolele privind REPowerEU din planurile de redresare și reziliență (PNRR) ale statelor membre trebuie să prezinte reforme și investiții. Noul regulament prevede obligația ca, în momentul transmiterii noului capitol, statele membre să prezinte și rezumatul procesului de consultare publică, încurajând-le să asigure un cadru cât mai larg de consultare cu participarea tuturor partenerilor sociali cu expertiză relevantă în raport cu obiectivele REPowerEU. MIPE a lansat, în perioada 17 – 26 martie 2023, procesul de consultare publică pentru transmiterea de propuneri de reforme și investiții pentru noul capitol REPowerEU de către actorii interesați. Totodată, Ministerul a organizat, în data de 24 martie, o sesiune publică cu participarea reprezentanților structurilor asociative, autorităților locale și regionale, societății civile, organizațiilor cu expertiză relevantă în domeniu, precum și actorilor intersați din sectorul agricol.

Ca urmare a procesului de consultare, MIPE propune un pachet de reforme și investiții care ține cont de atât de măsurile identificate în cadrul grupurilor de lucru cât și de propunerile formulate în procesul de consultare publică. Setul de măsuri propuse consolida reziliența sistemului energetic național cu impact pozitiv în sprijinirea accelerării tranziției Europei la o energie curată. Un stat membru are posibilitatea să transmită o cerere motivată de modificare a planului de redresare și reziliență în perioada de implementare, în cazul în care circumstanțe obiective justifică o astfel de acțiune. În cazul în care Comisia consideră că motivele invocate de statul membru sunt justificate, aceasta poate să evalueze noul plan de redresare și reziliență în termen de două luni. Statul membru în cauză și Comisia poate stabili de comun acord să prelungească acest termen cu o perioadă rezonabilă, dacă este necesar. Ulterior, Consiliul trebuie să aprobe evaluarea noului plan de redresare și reziliență prin intermediul unei decizii de punere în aplicare bazate pe o propunere a Comisiei pe care ar trebui să încerce să o adopte în termen de patru săptămâni de la adoptarea propunerii, se prezintă în comunicatul MIPE. Ministrul Marcel Boloș, în strâns dialog cu reprezentanții CE Guvernul a mandatat MIPE să efectueze propuneri către reprezentanții Comisiei Europene pentru a identifica cea mai bună opțiune. În acest sens, cele două părți sunt într-un dialog constructiv permanent, iar propunerea finală avansată de România va veni inclusiv în funcție de recomandările primite din partea CE. Până prezent nu este definitivată o listă finală în acest sens. Î

n cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare PNRR se stabilesc termene pentru fiecare obiectiv asumat de Guvern, astfel încât acestea să fie îndeplinite proactiv și să fie asigurată stabilitate și predictibilitate la nivelul implementării. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2023/435 privind capitolele REPowerEU, statele membre pot transmite Comisiei Europene noile capitole la Planurile de redresare și reziliență începând cu data de 1 martie 2023. Totodată, în comunicarea sa, Comisia Europeană a recomandat ca statele membre să transmită propunerile de modificare a planurilor, inclusiv noul capitol, până la sfârșitul lunii aprilie 2023, și nu mai târziu înainte de 31 august 2023 care reprezintă termenul legal pentru transmiterea unui plan modificat ca urmare a solicitării unei cereri de împrumut. Data de 30 aprilie 2023 a fost prezentată ca dată orientativă până la care România va trimite propunerile de modificare pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, în baza căruia țara noastră beneficiază de o alocare de 29,18 miliarde euro, precizează MIPE.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.