Aug 16, 2023

Transelectrica a înregistrat un profit net în sumă de 162 milioane de lei, la data de 30 iunie 2023

Veniturile totale operaționale ale Transelectrica (TEL) au înregistrat o scădere în procent de 16% comparativ cu aceeași perioada a anului anterior (2.200 mil lei în S1 2023 față de 2.604 mil lei în S1 2022), în contextul diminuării semnificative a veniturilor din activitățile zero-profit, potrivit unui comunicat TEL.

Costurile cu achiziția energiei pentru acoperirea consumul propriu tehnologic (CPT) au fost în sumă de 261 mil lei, mai mici cu 40% (-173 mil lei) comparativ cu S1 2022, în principal influențate de prevederile art.23^1 din OUG nr.153/2022.

valoare de 162 mil lei, a înregistat o creștere cu 133,5 mil lei față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent, aprecierea fiind datorată în principal activitatii cu profit permis în condițiile reducerii costurilor pe piața de energie electrică”.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, cantitatea totală de energie electrică transportată în S1 2023 a scăzut cu aproximativ 1,9 TWh (24,97 TWh în S1 2023, față de 26,90 TWh în S1 2022).

Raportul companiei anunță: “Managementul aplică o abordare prudentă în direcția reducerii costurilor Transelectrica, luând în considerare cei mai importanți factori pentru a se asigura că nu se vor înregistra pierderi economice. Una din preocupările de baza ale Managementului Companiei o reprezintă consolidarea permanentă și extinderea infrastructurii de transport, prin modernizarea acesteia pe baza tehnologiilor celor mai performanțe, asigurându-se astfel condițiile necesare pentru ca rețeaua electrică de transport al energiei electrice să corespundă cerințelor actuale și viitoare de piață”.

Segmentul activităților cu profit permis: Pe zona principala a activităților de baza (transport și dispecerizare SEN) s-a înregistrat o creștere de 16% a veniturilor (993 mil lei în S1 2023 față de 858 mil lei în S1 2022) creștere datorată în principal veniturilor din interconexiune și a veniturilor din transport, în condițiile reducerii costurilor operaționale (inclusiv amortizare).

Creșterea semnificativă a veniturilor din interconexiune (181 mil lei în S1 2023 față de 127 mil lei în S1 2022) se datorează majorării prețului unitar al energiei electrice din toată Uniunea Europeană care a determinat o diferența mare de preț între piețele cuplate concomitent cu deficitul de energie înregistrat la nivel european.

În S1 2023 nu s-au înregistrat venituri din capitalizarea costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea CPT, întrucât costurile nete realizate s-au situat sub nivelul costurilor incluse în tarifele aprobate.

Transelectrica a achiziționat energie electrică pentru acoperirea a cca 75% din cantitatea aferentă prognozei de CPT validate prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică (MACEE), la un preț de achiziție reglementat. Măsurile luate la nivel european în vederea eficientizării consumului de energie, înlocuirea gazului rusesc, reducerea cererii din zona industrială, precum și creșterea ponderii energiei eoliene, în condițiile unei ierni atipice și călduroase, au condus la o scădere a consumului cantităților tranzacționate pe piețele pe termen scurt cu peste 35% și a prețurilor energiei pe aceste piețe. Astfel, prețul mediu al energiei achiziționate de pe PZU în S1 2023 a fost mai mic cu circa 50% față de prețul din perioada similară a anului 2022, menținându-se totuși mai ridicat decât prețul din anii precedenți.

Segmentul activităților zero-profit a înregistrat un rezultat negativ de 41 mil lei, în scădere față de cel înregistrat în aceeași perioada a anului trecut. Cadrul de reglementare specific activităților zero profit conține mecanisme de regularizare care asigura compensarea excesului sau deficitului de venituri raportat la nivelul cheltuielilor necesare pentru desfășurarea activităților respective.

În S1 2023, consumul de energie electrică la nivelul SEN a înregistrat scăderi lunare cu valori cuprinse între maximum 12% în luna ianuarie și un minimum de 6% în luna februarie. Scăderea consumului a fost influențată în mare parte de temperaturile medii lunare, care au înregistrat anomalii pozitive, situându-se în general peste normele climatologice.

Față de S1 an 2022 în S1 2023 s-a înregistrat în general o creștere a gradului de utilizare a capacității alocate la export, respectiv o creștere a schimburilor comerciale la export și a energiei tranzitate, pe fondul unei hidraulicitati ridicate și în condițiile unui consum intern de energie electrică mai mic comparativ cu perioada similară din 2022.

Totodată, în dată de 29 iunie 2023 Transelectrica a inaugurat retehnologizarea Stației Electrice de Transformare 220/110/20 kv Ungheni cu o investiție totală de peste 10 milioane de euro din fonduri proprii.

Sursa: Financial Intelligence

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.