Oct 18, 2023

VIDEO Gala InvesTenergy dedicată Specialiștilor. Am pus în lumina pe Diana ROBESCU, Decan Facultatea de Energetică, UNST Politehnica București. “Vă aștept, în continuare, să ne fiți alături să dezvoltăm resursa umană de care are nevoie sistemul energetic” | InvesTenergy

“Are o carieră remarcabilă universitară. Din toate funcțiile, a avut o contribuție importantă la modernizarea învățământului energetic românesc, la pregătirea și perfecționarea studenților/absolvenților de facultate de profil pentru a face față provocărilor energetice și, totodată, la realizarea unor noi laboratoare și proiecte de cercetare”.

Dna Prof. Dr. Ing. Diana ROBESCU, Decan Facultatea Energetică, UNST Politehnica București, a fost prezentată și premiată de Dl George Niculescu, Președinte ANRE, la Gala InvesTenergy dedicată Specialiștilor,pentru o carieră remarcabilă, profesionalism, dedicare și performanță.

“Am onoarea de a premia o persoană care își pune amprenta asupra viitorului generațiilor de energeticieni. Știm cât de importantă este resursa umană în sectorul energetic. Să formezi caractere nu este o treabă ușoară Vă felicit Dna Decan Diana Robescu!”, a declarat Dl George Niculescu, Președintele ANRE.

Vă invităm să vizionați momentul de premiere. Felicitări, Dna Prof. Dr. Ing. Diana ROBESCU! Respect și prețuire!

Dna Diana Robescu: „Facultatea de Energetică are 7 specializări care cuprind tot spectrul energetic, continuăm cu masterat și doctorat. Mă onorează acest premiu, care nu mi se datorează doar mie. Alături de mine este o comuniate, a Facultății de Energetică, căreia îi mulțumesc foarte mult pentru implicare și dezvoltarea facultății. Este un premiu care se datorează UNST Politehnica București, conduceriii universității și dvs din sală, ca parteneri ai noștri de cercetare și pentru tineri. Este un premiu pentru studenții noștri, pentru AIEE și absolvenților. Vă aștept, în continuare, să ne fiți alături să dezvoltăm resursa umană de care are nevoie sistemul energetic”. Absolventă a Universității Politehnica București, cu Doctorat în Energetică, Dna Diana Robescu a ales sa rămână în UPB unde își desfășoară activitatea de peste 30 de ani. A obținut toate gradele didactice, de la asistent, profesor univesitar, conducător de doctorat, director departament, prodecan. În vasta carieră universitară, a parcurs și treptele recunoașterii valorii sale de către colegi, fiind aleasă în funcții și demnități care sunt specifice mediului academic. Din anul 2020 este Decan al Facultății de Energetică, una dintre școlile de elită ale învățământului superior românesc. Este “responsabilă” pentru mai multe laboratoare de cercetare,  cu domenii de interes care se concentrează pe tratarea și epurarea apelor, dinamica fluidelor polifazate și mașini hidraulice. A fost implicată în 38 de proiecte de cercetare, obținând peste 1 milion de euro din granturi externe competitive. A fost director de proiect sau responsabil partener pentru 16 granturi externe. Din poziția de  Decan al Facultății de Energetică, se asigură că studenții  au experiențe practice, în timp ce studiază. în acest sens facultatea având încheiate parteneriate cu companii importante din domeniul energetic. Astfel, studenții de la Energetică pot efectua stagii de practică sau internship, să elaboreze proiecte de diplomă, lucrări de disertație sau teze de doctorat în colaborare cu companii, asigurăndu-le o integrare mai facilă pe piața muncii. Activitatea  științifică și academică include 10 cărți tehnice, 8 manuale pentru studenți, trei brevete precum și peste 120 de publicații în lucrări și reviste de conferințe naționale și internaționale.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.