Sep 20, 2022

Acționarii Fondului Proprietatea vor aproba, pe 15 noiembrie, modul de înstrăinare a acțiunilor deținute la Hidroelectrica, reprezentând până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de producătorul de energie | InvesTenergy

Acționarii Fondului Proprietatea sunt solictați să aprobarea înstrăinarea acțiunilor deținute de Societate în capitalul social al SPEEH Hidroelectrica, reprezentând până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de Hidroelectrica.

Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Fondului Proprietatea va avea loc în data de 15 noiembrie 2022. De asemenea, acționarii vor decide dacă înstrăinărea acțiunilor deținute de Fondul Proprietatea la Hidroelectrica se va face în cadrul unei oferte publice secundare având drept obiect acțiuni ale Hidroelectrica (inclusiv, dacă este cazul, sub forma altor tipuri de valori mobiliare reprezentând astfel de acțiuni), urmată de admiterea la tranzacționare a acțiunilor Hidroelectrica pe una sau mai multe piețe reglementate și/ sau echivalente și/sau orice alt loc de tranzacționare din România și/sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene și/sau dintr-un stat terț  și/sau  în orice alt mod decis de către Administratorul Unic.

Fondul Proprietatea și-a propus să finalizeze listarea Hidroelectrica cât mai curând posibil, vizând sfârșitul lunii noiembrie 2022 ca primă fereastră de oportunitate și, dacă nu este posibil, sfârșitul trimestrului I 2023, se specifică în Raportul semestrial. Statul Român s-a angajat, în cadrul PNRR, să listeze Hidroelectrica până la sfârșitul semestrului I 2023. Acționarii Hidroelectrica au aprobat, în data de 31 martie 2022, inițierea listării acțiunilor societății la BVB în urma unei oferte publice a acțiunilor societății deținute de către Fond.

Aprobarea este o evoluție pozitivă deoarece permite Fondului să exploreze, împreună cu consilierii tranzacției, o gamă mai largă de opțiuni cu privire la o potențială realizare totală sau parțială a deținerii sale în companie, se precizează în documentul citat.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.