Oct 17, 2022

Acționarii Romgaz aprobă strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru anii 2023-2026. Se pune bază pe noua Centrală de la Iernut, care trebuie finalizată. Se va dezvolta un parc fotovoltaic de 60 MW | InvesTenergy

În perioada 2024-2026 va funcționa Centrala cu Ciclu Combinat de 430 MW.  Grupul nr. 5 nu poate funcționa simultan cu centrala nouă Cota de piață a producătorului să crească la 5 %

La  solicitarea Ministerului Energiei, acționarii Romgaz vor aproba stăzi, 17 octombrie, strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru anii 2023-2026.

Și acționarii Hidroelectrica și Nuclearelectrica sunt solicitați, tot de către Ministerul Energiei, să aprobe strategia pe termen mediu și lung de tranzacționare a energiei, respectiv strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.

La elaborarea strategiei, conducerea Romgaz a stabilit ca direcții de acțiune:

  • exploatarea în condiții de siguranță si continuitate a Centralei clasice în condensație (Grup nr.5);
  • finalizarea rest de executat, punerea in funcțiune si exploatare comercială a Centralei Electrice cu Ciclu Combinat cu Turbine cu Gaze (CECC) de la Iernut;
  • întocmirea unui Studiu de Fezabilitate, a unui Caiet de Sarcini in vederea proiectării si execuției unui parc fotovoltaic de 60 MW putere instalată;
  • creșterea cotei de piață a Romgaz in calitate de producător de energie electrică la 5 % și diversificarea portofoliului;

La întocmirea strategiei s-a avut în vedere importanța Centralei cu Ciclu Combinat de la Iernut în creșterea siguranței în funcționarea Sistemului Energetic National și în consolidarea securității energetice naționale, se precizează în strategie.

Un obiectiv important al Romgaz este și producerea de energie fotovoltaică la un nivel minim de 1-2% din total aport la piața de energie a companiei. Referitor la comercializarea energiei electrice, în document se precizează  că, în perioada 2020-2021, Romgaz a vândut energie electrică doar pe PZU, PI și Piața de Echilibrare, deoarece la SPEE Iernut este în exploatare un singur grup energetic (grup 5), fără rezervă, existând posibilitatea apariției de avarii cu declanșarea grupului și indisponibilizarea acestuia pe perioade de timp mai lungi sau mai scurte ca urmare a avarierii accidentale.

În anul 2022, datorită modificărilor legislative, în vederea menținerii unei lichidități adecvate a pieței de electricitate, producătorii au obligația să tranzacționeze cel puțin 40% din producția anuală de energie electrică prin contracte pe piețele de energie electrică, pe alte piețe decât PZU, PI și PE.

Conform  prevederilor OUG 27 din martie 2022, „producătorii de energie electrică aflați în portofoliul statului român, care se supun prevederilor OUG 109/2011,și titularii de acorduri petroliere care produc energie electrică răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parțiale sau totale solicitărilor de cumpărare de energie electrică adresate de operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele dedicate din piața organizată.

Începând cu data de 1 septembrie 2022, producătorii de energie electrică au obligația să vândă prin contracte bilaterale negociate direct energia electrică disponibilă cu livrare până la 31 decembrie 2022, doar furnizorilor de energie electrică care au în portofoliu clienți finali, destinată exclusiv pentru consumul acestora; distribuitorilor de energie electrică; Transelectrica, precum și consumatorilor care au beneficiat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene; precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice.

Așadar, Romgaz a vândut energie electrică și pe PCCB, PCCB-NC și contracte negociate direct, se specifică în strategie. În anul 2023, SPEE Iernut va functiona cu Grupul nr. 5, singurul care are drept de funcționare în conformitate cu Autorizația Integrată de Mediu nr. MS1/27.02.2014, în ceea ce priveşte limitele admise de NOx.

Potrivit strategiei Romgaz, cantitățile de energie electrică emise şi respectiv tranzacționate pe piețele de energie electrică în anul 2023 vor fi influențate de evoluția lucrărilor la Centrala cu Ciclu Combinat de 430 MW, care se află în construcție la SPEE Iernut, respectiv de necesitatea opririi Grupului nr. 5 pentru realizarea probelor şi testelor. Se menționează că Grupul nr. 5 nu poate funcționa simultan cu centrala nouă. În perioada 2024-2026 va funcționa Centrala cu Ciclu Combinat de 430 MW.

Energia electrică produsă anual de SNGN Romgaz la CECC de 430 MW este de 2,392,007 MWh. Contextul, prezentat în strategia Romgaz Prețurile la energie au atins niveluri record și rămân volatile. Chiar înainte de invadarea Ucrainei, prețurile angro la gaze erau cu aproximativ 200 % mai mari decât în urmă cu un an (februarie 2022).

Prețurile angro la energia electrică au urmat un model similar. Prețurile ridicate la energie au fost determinate, inițial, de cererea mare de gaze la nivel mondial în contextul redresării economice de după pandemia de COVID-19, iar invadarea Ucrainei de către Rusia agravează și mai mult criza energetică. Incertitudinile cu privire la aprovizionarea cu energie din Rusia, principalul furnizor al Europei, sporesc incertitudinea de pe piață, contribuind la o accentuarea volatilității și la creșterea prețurilor. Perspectivele pe termen mediu indică faptul că prețurile la energie vor rămâne, pentru o vreme, mai ridicate decât prețurile medii recente. Stocurile de gaze din UE sunt suficiente pentru a acoperi nevoile noastre până la sfârșitul acestui sezon rece, chiar și în cazul întreruperii totale a aprovizionării cu energie din Rusia.

Astfel cum prevede Regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale, Statele membre au pregătit planuri de urgență, care pot fi activate, dacă este necesar, pentru a se garanta aprovizionarea. Ne putem baza pe o rețea complexă, cu interconexiuni de conducte între statele membre (care permite inclusiv fluxurile inversate) și terminale de gaz natural lichefiat (GNL) conectate. În prezent, toate regiunile au acces la mai multe surse de gaze. Prin urmare, suntem mai puțin vulnerabili decât în trecut la reducerea cantității de energie oferite de un anumit furnizor. De asemenea, Europa a depus eforturi pentru a diversifica în mod constant rutele și sursele de aprovizionare cu energie.

Coridorul sudic al gazelor, prin care sunt transportate gaze din Azerbaidjan, este operațional și cooperăm cu mai multe țări, printre care Norvegia, Qatar, Japonia, Coreea de Sud și SUA. În 2022, s-a înregistrat o creștere puternică a importurilor de GNL în UE. Aceste importuri au atins 10 miliarde de metri cubi în ianuarie (cea mai mare valoare înregistrată vreodată), iar cifrele provizorii indică faptul că volumele au rămas ridicate și în februarie. UE depinde, pentru a-și acoperi nevoile energetice, de importurile de combustibili fosili (gaze, petrol și cărbune), care, în ultimii 5 ani, au reprezentat 57 % – 60 % din consumul brut de energie.

Deși producția internă de energie din surse regenerabile a crescut semnificativ în ultimii ani, dat fiind că producția de cărbune, lignit și gaze din UE a scăzut, UE rămâne dependentă de importurile de gaze, de petrol și de cărbune superior. În sectorul gazelor, Rusia a asigurat, în 2021, aproximativ 45 % din importurile totale de gaze ale UE. În ultimii ani, ponderea importurilor de gaze din UE a fost, în medie, de aproximativ 40 %. Ceilalți furnizori principali de gaze ai UE au fost Norvegia (23 %), Algeria (12 %), Statele Unite (6 %) și Qatar (5 %). Prețul energiei de import în zona euro a crescut, în perioada decembrie 2020 – decembrie 2021, cu mai mult decât dublu (115%), în timp ce prețul energiei din producția internă a crescut cu 73%, conform unui comunicat Eurostat. Aceste evoluții au dus la o creștere a prețurilor de consum la energie electrică, gaze și alți combustibili cu 25% între decembrie 2020 și decembrie 2021.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.