Sep 13, 2022

AJUTOR PENTRU COMPENSAREA COSTURILOR CU CERTIFICATELE CO2

Companiile mari consumatoare de energie din România vor putea beneficia de ajutor din partea statului pentru a compensa o parte din costurile generate de certificatele de emisie de gaze cu efect de seră. Comisia Europeană a aprobat o schemă de sprijin în valoare de 1,5 miliarde de euro, valabilă până în 2030, fondurile necesare susținerii acestei scheme fiind asigurate tocmai din vânzarea de certificate CO2 de către statul român. Costurile cu energia electrică sunt puternic grevate de prețul acestor certificate, cu impact mare asupra competitivității produselor pe piața globală, unde nu se plătesc aceste certificate CO2.

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutoare a României menită să acorde o compensație parțială întreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o creștere a prețurilor la energie electrică ce rezultă din costurile indirecte ale emisiilor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii („ETS”), se arată într-un comunicat de presă al Executivului Comunitar.

Schema notificată de România, cu un buget total estimat de 1,5 miliarde euro, va acoperi o parte din prețurile mai ridicate la energie electrică rezultate din impactul prețurilor carbonului asupra costurilor de producere a energiei electrice (așa-numitele „costuri indirecte ale emisiilor”) suportate în perioada 2021-2030. Măsura de sprijin vizează reducerea riscului de „relocare a emisiilor de dioxid de carbon”, situație în care întreprinderile își mută producția în țări din afara UE cu politici mai puțin ambițioase privind clima, ceea ce duce la sporirea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial.

De această măsură vor beneficia întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon nominalizate în „Orientările privind ajutoarele de stat acordate în cadrul ETS”. Aceste sectoare se confruntă cu costuri semnificative ale energiei electrice și sunt expuse în mod deosebit concurenței internaționale.

Compensația va fi acordată întreprinderilor eligibile sub forma unei rambursări parțiale a costurilor indirecte ale emisiilor suportate în anul precedent, plata finală urmând să fie efectuată în 2031. Valoarea maximă a ajutorului va fi egală cu 75 % din costurile indirecte ale emisiilor suportate. Valoarea ajutorului se calculează pe baza valorilor de referință privind eficiența consumului de energie electrică, care asigură faptul că beneficiarii sunt încurajați să economisească energie.

Pentru a putea primi compensații, beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite măsuri, care nu sunt cumulative. Aceste măsuri se referă la punerea în aplicare a anumitor recomandări formulate în urma auditului energetic; acoperirea a cel puțin 30 % din consumul lor de energie electrică din surse care nu produc emisii de CO2; investirea a cel puțin 50 % din valoarea ajutorului în proiecte care conduc la reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră ale instalațiilor lor. „Beneficiarii vor trebui să respecte una dintre aceste obligații în termen de trei ani de la acordarea ajutorului”, precizează comunicatul.

România a notificat, de asemenea, o modificare a unei scheme anterioare de compensare parțială a întreprinderilor mari consumatoare de energie pentru creșterea prețurilor energiei electrice rezultate din costurile indirecte ale emisiilor suportate în perioada 2019-2020. Schema anterioară a fost aprobată de Comisie în mai 2020 (SA.56403). Prin această modificare, România prelungește până în 2022 termenul pentru plata ajutoarelor pentru anul 2020, având în vedere întârzierea plăților din cauza unei rate de îmbolnăvire excepțional de ridicate în contextul pandemiei de coronavirus.

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.