Oct 14, 2022

ALRO, selectată de CE Oltenia pentru a construi împreună centrala electrică pe gaze naturale de 850 MW la Işalniţa V.G.

ALRO a fost selectat în urma unui proces angajant de selecţie organizat de CE Oltenia pentru a construi împreună centrala electrică pe gaze naturale de la Işalniţa, cu o capacitate de 850 MW, potrivit unui comunicat transmis astăzi redacţiei.

Potrivit sursei citate, asocierea urmează să fie aprobată de organele corporative ale celor două companii. În etapa finală au participat nouă companii, confirmând interesul crescut pentru investiţii în domeniul surselor de energie cu un impact redus asupra mediului.

Proiectul Işalniţa face parte din Planul de Restructurare a CE Oltenia, care a fost aprobat de Comisia Europeană în ianuarie 2022 şi care prevede, printre altele, construirea a 2 centrale pe gaze şi a 8 parcuri fotovoltaice în vederea diversificării mixului energetic şi a tranziţiei la surse de energie mai puţin poluante, precum şi restabilirea viabilităţii companiei. Participaţia ALRO va fi de 40,1% din capitalul social al societăţii mixte (SPV) înfiinţate pentru implementarea proiectului Işalniţa.

Daniel Burlan, Preşedintele Directoratului CE Oltenia, a delcarat: “Ne bucurăm să avem ALRO alături de noi pentru realizarea centralei de la Işalniţa. E o etapă importantă a Planului de Restructurare a CE Oltenia şi un efort comun prin care două mari companii susţin şi contribuie la tranziţia energetică a României”.

“Este un efort complex, dar suntem încrezători că va fi un proiect de succes având un partener puternic, CE Oltenia, care înţelege noile realităţi ale pieţei energetice şi demonstrează că ştie să se adapteze la acestea”, a spus Marian Năstase, Preşedintele Consiliului de Administraţie ALRO.

Noua centrală va fi amplasată lângă centrala electrică pe cărbune deţinută de CE Oltenia la Işalniţa. Construirea centralei pe gaz de la Işalniţa va avea ca efect reducerea anuală a emisiilor de CO2 cu peste 3.000 kt, ceea ce reprezintă 10% din obiectivul Planului Naţional Integrat pentru

Energie şi Schimbări Climatice. Se estimează că, în perioada construcţiei, vor fi create peste 1.000 de locuri de muncă, iar în faza operaţională vor fi disponibile până la 80 de locuri noi de muncă.

Pe lângă aportul celor doi parteneri, proiectul de la Işalniţa va beneficia de finanţare din Fondul pentru Modernizare în proporţie de 50% din valoarea totală a investiţiei, în suma de 506 milioane euro, precum şi de o finanţare bancară pentru care CE Oltenia a mandatat în august 2022 o bancă comercială importantă să acţioneze în rol de aranjor al sindicalizării.

Proiectul se află în stadiu avansat de autorizare, iar licitaţia pentru selecţia unui Owner’s Engineer se află în stadiu final. Conform estimărilor curente, centrala va furniza energie electrică sistemului energetic naţional începând cu 2026.

Documentele tranzacţiei privind asocierea CE Oltenia cu Tinmar Energy nu au fost aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor CE Oltenia

În cadrul procesului desfăşurat pentru selectarea investitorilor în vederea implementării celor opt parcuri fotovoltaice şi a celor două centrale pe gaze naturale (CCGT) prevăzute în Planul de Restructurare a CE Oltenia, Tinmar Energy SA fusese desemnat investitor selectat pentru patru parcuri fotovoltaice de putere instalată maximă totală de 280 MW şi pentru CCGT Turceni, grup pe gaze naturale de 475 MW.

Documentele tranzacţiei rezultate în urma negocierilor dintre C.E. Oltenia şi Tinmar Energy, derulate de la începutul anului, au fost înaintate Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia şi Adunării Generale a Acţionarilor, conform compeţentelor prevăzute de Actul constitutiv al societăţii. Documentele nu au fost avizate de Consiliul de Supraveghere, iar Adunarea Generală a Acţionarilor CE Oltenia a adoptat o hotărâre conform căreia nu s-au aprobat documentele tranzacţiei şi, inclusiv, nu s-a aprobat constituirea de societăţi pe acţiuni având acţionari CE Oltenia şi Tinmar Energy, pentru realizarea celor patru parcuri fotovoltaice şi a centralei electrice pe gaze naturale de la Turceni.

Constituirea a patru societăţi pe acţiuni având acţionari CE Oltenia şi OMV Petrom

CE Oltenia va construi, în parteneriat cu OMV Petrom, patru parcuri fotovoltaice cu o putere totală de ~450 MW. Investiţiile totale se ridică la peste 400 milioane de euro, iar prin punerea în funcţiune a celor patru parcuri, puterea instalată de energie solară a României creşte cu ~30%. Parcurile fotovoltaice vor fi construite la Işalniţa, Tismana, Roşia şi Rovinari, pe amplasamente ale unor foste exploatări miniere operate de CE Oltenia (depozite închise de zgură şi cenuşă, respectiv halde interioare).

Proiectul va fi dezvoltat prin intermediul a patru entităţi juridice separate, într-o structură de participaţie de 50% – 50%. Intenţia este ca energia electrică produsă să fie vândută de aceste entităţi către cei doi parteneri, în proporţie egală. Pe lângă aportul celor doi parteneri, parcurile fotovoltaice vor beneficia de finanţare din Fondul pentru Modernizare în proporţie de 70% din

valoarea investiţiilor, precum şi din alte surse. Conform estimărilor curente, parcurile vor furniza energie electrică sistemului energetic naţional începând cu 2024.

Proiectele se află în stadiu avansat de autorizare, iar echipele de proiect împreună cu compania Ramboll, în calitate de Owner’s Engineer, pregătesc licitaţia pentru selectarea contractorului general (EPC).

Parteneriatele deja încheiate şi cele ulterioare – pentru construirea de parcuri fotovoltaice şi centrale pe gaze – vor conduce la înfiinţarea de SPV-uri – companii de proiect care vor sta la baza dezvoltării proiectelor noi. Măsura constituirii de societăţi mixte (SPV) a reprezentat un element obligatoriu al Planului de Restructurare a CE Oltenia, pentru a fi evitată denaturarea concurenţei şi pentru asigurarea contribuţiei proprii la costul total de restructurare de 3,94 miliarde euro.

În aprilie 2022, Comitetul de Investiţii al Fondului de Modernizare a aprobat solicitarea României de finanţare pentru viitoarele centrale pe gaze ale CE Oltenia şi, de asemenea, a confirmat, finanţarea pentru proiectele fotovoltaice. Aproximativ 895 de milioane de euro vor fi alocate de la Fondul pentru Modernizare pentru aceste proiecte de investiţii. În afara finanţării din Fondul de Modernizare, proiectele vor beneficia de finanţare bancară, precum şi de contribuţia proprie a CE Oltenia şi a partenerilor săi.

Construirea de capacităţi noi de producţie a energiei electrice, mai puţin poluante, este de importanţă strategică pentru România, de aceea proiectele de transformare a CE Oltenia au fost incluse în Planul Naţional Integrat pentru Energie şi Schimbări Climatice, precum şi în Strategia Energetică Naţională, se precizează în comunicat.

Sursa: Bursa.ro

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.