Nov 2, 2022

ANRE A APROBAT PLANUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE PENTRU 2022-2031

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în cadrul ședinței Comitetului de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale (PDSNT) pentru perioada 2022-2031, elaborat de operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale Transgaz, în conformitate cu obligațiile sale legale în vigoare. Acest plan este unul ambițios şi cuprinde o serie de lucrări majore de dezvoltare a interconexiunilor sistemului românesc în cadrul sistemului european, cât și lucrări de extindere în vederea racordării de noi utilizatori, lucrări de modernizare a sistemului naţional de transport (SNT), lucrări pentru asigurarea siguranței și securității în funcționarea SNT”, informează ANRE.

Cele mai importante obiective din acest plan au în vedere  dezvoltarea sistemului pentru preluarea gazelor naturale din Marea Neagră, extinderea sistemului de transport care să permită racordarea sistemelor de distribuţie ale localităţilor realizate prin Programul Național Anghel Saligny, precum și asigurarea capacității de transport către Republica Moldova.

Valoarea totală estimată a lucrărilor de investiții pentru dezvoltarea SNT cuprinse în PDSNT 2022-2031 este de aproximativ 3,6 miliarde euro. Finanțarea acestui plan va fi asigurată în cea mai mare parte din surse proprii și împrumuri, dar și din fonduri europene atrase, nerambursabile.

În planul de dezvoltare a SNT sunt incluse și investițiile aferente înmagazinării gazelor naturale pentru asigurarea de către operatorii de înmagazinare a creșterii capacităților și a flexibilității depozitelor subterane.

”În decizia de aprobare, am solicitat SNTGN Transgaz să realizeze în perioada următoare studii și proiecte pilot prin care să stabilească condițiile pentru tranziția către mixul gaze-hidrogen, în conformitate cu strategia europeană”, precizează ANRE.

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.