Oct 18, 2022

ANRE a finalizat platforma online de schimbare a furnizorului de energie și gaze naturale la nivel național | InvesTenergy

Data de la care platforma poate fi utilizată de către consumatorii finali va fi anunțată public de ANRE, după perioada de verificare și validare a bazei de date

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE anunță că a finalizat realizarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale la nivel national.

Adoptarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru toți consumatorii implicați în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale, concomitent cu implementarea unei soluții informatice intuitive și inovative, va conduce la reducerea termenului actual de 21 de zile în vederea îndeplinirea noilor cerințe europene care prevăd ca până în anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului să se finalizeze în 24 de ore, preizează ANRE într-un comunicat. Activitatea a fost derulată în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în

Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale” – SMIS 129990/705. Platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale la nivel național (POSF) este necesară în vederea îndeplinirii obiectivului general al proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale”.

Potrivit Autorității, proiectul POCA, cu termen de finalizare la data de 02 decembrie 2022, este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, iar valoarea totală a proiectului este de 19.223.269,45 lei din care: -98% cheltuieli nerambursabile: 18.838.804,07 lei -2% cheltuieli contribuție proprie ANRE: 384.465,38 lei Obligația de realizare a POSF rezidă în prevederile art. 7^6 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. În vederea transpunerii prevederilor în legislaţia secundară, ANRE a aprobat, prin Ordinul nr. 3/2022, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale.

Ca urmare a obligaţiilor instituite prin Regulament, în data de 10 octombrie 2022, operatorii de rețea și furnizorii de energie electrică și de gaze naturale au început procesul de încărcare a metadatelor aferente celor aproximativ 15 milioane de locuri de consum și a contractelor aferente de furnizare și de rețea.

După finalizarea acestei etape, ANRE va verifica cu furnizorii și operatorii de rețea modul de funcționare a POSF și fluxurile de schimbare a furnizorului atât de energie electrică, cât și de gaze naturale, de la accesarea ofertelor în comparator până la semnarea contractului. Imediat după perioada de verificare și validare a bazei de date a POSF, ANRE va anunţa public data de la care platforma poate fi utilizată de către consumatorii finali.

Utilizatorii POSF sunt persoanele fizice sau juridice – clienți finali de energie electrică şi/sau de gaze naturale, precum şi operatorii economici implicaţi în procedura de schimbare de către clientul final a furnizorului de energie electrică şi/sau de gaze naturale şi de contractare a furnizării de energie electrică şi/sau de gaze naturale, înregistraţi în POSF.

Această inițiativă demonstrează, încă o dată, importanța pe care ANRE o acordă optimizării proceselor operaționale din piața de energie, în scopul diminuării birocrației și consolidării concurenței prin reducerea duratei de schimbare a furnizorului în beneficiul consumatorului final, se specifică în comunicat.

Sursa: InvesTenergy 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.