Oct 6, 2022

ANRE a transmis spre decontare furnizoriloe peste 5 miliarde lei | InvesTenergy

ANRE a verificat și a transmis spre decontare furnizorilor care au aplicat schemele de compensare și plafonare peste 5 miliarde de lei, potrivit următorului comunicat al instituției:

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2021, cu modificările și completările ulterioare, situaţia cererilor de decontare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/2022, situația cererilor pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, se prezintă astfel:

OUG 118/2021:

 • număr total societăți care au depus cereri: 80
 • număr total cereri depuse: 345
 • număr total cereri aprobate: 284
 • număr total cereri neeligibile: 57
 • suma transmisă către ME: 2.364.900.752,65 RON
 • valoare totală cereri neeligibile: 10.243.419,53 RON
 • valoare totală solicitată: 2.375.144.172,18 RON

Diferența de 4 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

OUG 27/2022:

 • număr total societăți care au depus cereri: 74,
 • număr total cereri depuse: 240,
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici: 84,
 • număr total cereri aprobate, clienți noncasnici: 129,
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici și noncasnici: 213,
 • număr total cereri neeligibile, clienți casnici: 3,
 • număr total cereri neeligibile, clienți noncasnici: 0,
 • suma transmisă către ME,
 • clienți noncasnici: 1.404.4712.706,56 RON,
 • suma transmisă către ANPIS,
 • clienți casnici: 1.268.801.644,97 RON,
 • suma transmisă, clienți casnici și noncasnici: 2.673.514.351,53 RON.

Sume transmise către Ministerul Energiei (noncasnici) și Ministerul Muncii – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (casnici):

 • Aprilie 2022 energie electrică clienți casnici:  251.722.201,81 RON
 • Aprilie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 260.617.399,64 RON
 • Aprilie 2022 gaze naturale clienți casnici:  102.638.696,02 RON
 • Aprilie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 207.221.694,13 RON
 • Total Aprilie energie electrică și gaze naturale: 822.199.991,60 RON
 • Mai 2022 energie electrică clienți casnici:  300.741.952,74 RON
 • Mai 2022 energie electrică clienți noncasnici:  224.451.804,08 RON
 • Mai 2022 gaze naturale clienți casnici:  33.190.299,49 RON
 • Mai 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 102.341.126,07 RON
 • Total Mai energie electrică și gaze naturale: 660.725.182,38 RON
 • Iunie 2022 energie electrică clienți casnici: 344.234.646,44 RON
 • Iunie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 294.652.693,60 RON
 • Iunie 2022 gaze naturale clienți casnici:  13.859.096,59 RON
 • Iunie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 57.677.590,30 RON
 • Total Iunie energie electrică și gaze naturale: 710.433.026,93 RON
 • Iulie 2022 energie electrică clienți casnici: 222.378.751,88 RON
 • Iulie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 257.347.499,70 RON
 • Iulie 2022 gaze naturale clienți casnici:  0 RON Iulie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 1.687,23 RON
 • Total Iulie energie electrică și gaze naturale: 479.727.938,81 RON
 • TOTAL schemă de sprijin OUG 27/2022, 06.10.2022: 2.673.514.351,53 RON

Diferența de 24 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

TOTAL GENERAL scheme de sprijin: 5.038.415.104,18 RON

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.