Sep 10, 2022

ANRE a transmis spre decontare peste 2,8 miliarde lei pentru furnizorii de energie

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a verificat şi transmis spre decontare o sumă totală de 2,8 miliarde lei.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2021, cu modificările şi completările ulterioare, situaţia cererilor de decontare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022 se prezintă astfel: număr total societăţi care au depus cereri – 80; număr total cereri depuse – 348; număr total cereri aprobate – 272; număr total cereri neeligibile – 57; suma transmisă către ME – circa 2,3 miliarde lei; valoare totală cereri neeligibile – 10,243 milioane lei; valoare totală solicitată – 2,309 miliarde lei.

„Diferenţa de 19 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele şi documentele justificative, solicitate de către experţii alocaţi, verificarea şi determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate”, precizează ANRE.

Conform OUG 27/2022, 54 de societăţi au depus 126 de cereri, din care au fost aprobate 21 cereri clienţi casnici, 37 clienţi noncasnici şi 58 clienţi casnici şi noncasnici. Au fost declarate neeligibile două cereri clienţi casnici. Suma transmisă către Ministerul Energiei, clienţi noncasnici, este de 354,772 milioane lei, cea transmisă către Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, clienţi casnici, de 170,345 milioane lei şi clienţi casnici şi noncasnici de circa 525,118 milioane lei.

Totalul schemei de sprijin OUG 27/2022, la data de 8 septembrie 2022, este de 507,545 milioane lei.

„Diferenţa de 72 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele şi documentele justificative, solicitate de către experţii alocaţi, verificarea şi determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate. OUG 118/2021 este decontată în proporţie de aproximativ 98%, echipa plafonare demarând verificarea şi analiza datelor aferente OUG 27/2022. Având în vedere numărul relativ mic de cereri introduse pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, facem apel către toţi operatorii ce beneficiază de prevederile OUG 27/2022 să procedeze la încărcarea datelor aferente perioadei menţionate”, menţionează ANRE.

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.