Dec 13, 2022

ANRE: Amenzi contravenționale în valoare de 2.400.000 lei aplicate operatorilor rețelelor de distribuție a energiei electrice

INFORMARE DE PRESĂ
Amenzi contravenționale în valoare de 2.400.000 lei aplicate operatorilor rețelelor de distribuție a energiei electrice

− respectarea termenului de maximum 2 zile lucrătoare, de la data înregistrării notificării şi a documentaţiei complete, pentru transmiterea către solicitant a facturii de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare;
− respectarea termenului de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentaţiei complete, pentru înlocuirea sau, după caz, montarea contorului, pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice;
− respectarea termenului de maximum 3 zile lucrătoare, de la data depunerii de către prosumator procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune, pentru actualizarea/emiterea şi transmiterea către prosumator a certificatul de racordare;
− respectarea termenului de maximum 2 zile lucrătoare, de la data actualizării/emiterii certificatului de racordare, pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile.
În urma finalizării acțiunilor de control, au fost constatate nerespectări ale obligațiilor legale de către toți operatorii de distribuție verificați, fiind aplicate amenzi contravenționale după cum urmează:

• Distribuție Energie Electrică România 400.000 lei
• Distribuție Energie Oltenia 400.000 lei
• Delgaz Grid 400.000 lei
• E-Distribuție Muntenia 400.000 lei
• E-Distribuție Banat 400.000 lei
• E-Distribuție Dobrogea 400.000 lei

Dumitru Chiriţă, Preşedinte al ANRE, transmite că va  monitoriza în continuare respectarea ansamblului de reglementări obligatorii instituit de ANRE operatorilor de distribuţie cu impact direct asupra activităţii prosumatorilor.

Sursa: Financial Intelligence

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.