Sep 14, 2022

ANRE face apel la consumatorii de energie electrică și gaze naturale să se implice activ în relația cu furnizorii. Dreptul la o informare corectă le va asigura protecție și siguranță | InvesTenergy

* Consumatorii trebuie să fie vigilenți, iar furnizorii să fie mai responsabili!

Să dăm consumatorului dreptul care i se cuvine: acela de a fi informat! Aceasta este deviza Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, instituția responsabilă de corecta, completa şi eficienta informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale. În România sunt circa 9.000.000 de utilizatori ai serviciilor operatorilor ce activează în sectorul energiei electrice și circa 5.000.000 de utilizatori ai serviciilor operatorilor ce activează în sectorul gazelor naturale.

În această perioadă, ANRE derulează o amplă campanie de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale din România cu privire la drepturile lor şi la schimbarea furnizorului. Prin informațiile transmise și publicate pe site-ul propriu, ANRE își propune să devină principala sursă de informare privind serviciile aferente pieţei de energie electrică şi gaze naturale.

Potrivit reprezentanților ANRE, cunoașterea și respectarea drepturilor sunt aliații consumatorilor, mai ales în conjunctura actuală de pe piața energiei. Dreptul la o informare corectă le va asigura acestora protecție și siguranță. Consumatorii trebuie să fie vigilenți, iar furnizorii să fie mai responsabili!

ANRE face un apel către consumatori în sensul implicării active a acestora în relația cu furnizorii. Informarea consumatorilor finali este un drept legal şi o necesitate, iar ANRE promovează și apără interesele acestora, asigurându-se de responsabilizarea în mai mare măsură a furnizorilor de energie, în acest sens stabilindu-le o serie de obligaţii în relaţia cu clienţii.

Drepturile consumatorului de energie electrică

 • să beneficieze de serviciul universal în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE şi să opteze pentru oricare dintre preţurile/tarifele aplicabile categoriei de clienţi finali din care fac parte;
 • să opteze pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie;
 • să solicite operatorului de rețea (direct sau prin intermediul furnizorului) repararea sau înlocuirea grupului de măsură/ contorului defect, în condiţiile reglementărilor în vigoare;
 • să solicite modificarea cantităţilor de energie convenite în convenţia de consum, oricând consideră că i se va modifica consumul, cu condiţia ca noile valori să fie transmise cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea intervalului de facturare respectiv;
 • să solicite şi să primească de la furnizor şi/sau operatorul de rețea explicaţii privind elementele facturii; să primească, în scris, o ofertă de furnizare a energiei electrice;
 • să primească toate datele pertinente privind consumul în mod nediscriminatoriu în raport cu costurile necesare pentru furnizarea acestor date Informații care trebuie comunicate consumatorilor drepturile şi obligaţiile consumatorilor; preţurile şi tipurile de tarife reglementate practicate;
 • modalităţile de măsurare, facturare, conţinutul facturii şi mijloacele de plată; principalele clauze ale contractului de furnizare; principalele condiţii generale de contractare, inclusiv durata contractului, condiţiile de  reînnoire şi renunţare la servicii, denunţarea unilaterală a contractului;
 • procedura, etapele şi documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului; procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare/mediere a neînţelegerilor precontractuale; procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a disputelor contractuale;
 • principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale, relevante pentru consumatori
 • Informații care trebuie comunicate consumatorilordrepturile şi obligaţiile consumatorilor;
 • preţurile şi tipurile de tarife reglementate practicate;
 •  modalităţile de măsurare, facturare, conţinutul facturii şi mijloacele de plată;
 • principalele clauze ale contractului de furnizare; principalele condiţii generale de contractare, inclusiv durata contractului, condiţiile de  reînnoire şi renunţare la servicii, denunţarea unilaterală a contractului;
 • procedura, etapele şi documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului;
 • procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare/mediere a neînţelegerilor precontractuale; procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a disputelor contractuale;
 • principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale, relevante pentru consumatori

Pentru realizarea unei comunicări rapide și eficiente, ANRE a pus la dispoziția clienților instrumentele care să ajute în relația cu furnizorul de energie: call –center, comparator oferte – tip de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale  prețuri și aplicație mobilă ANRE. Instrumentele sunt accesibile pe site –ul ANRE: www.anre.ro

Sursa: InvesTenergy 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.