Jun 19, 2023

ANRE stabilește: 2024 va fi an de tranziție de la perioada a patra la perioada a cincea de reglementare pentru activitatea de distribuție a energiei electrice. Nou proiect de ordin, în consultare publică | InvesTenergy

Tarifele pentru distribuțiile care au fuzionat în perioada a patra de reglementare sunt unice în 2024 la nivelul operatorului de distribuție rezultat în urma fuziunii – DEER

Anul 2024 reprezintă an de tranziție de la perioada a patra la perioada a cincea de reglementare pentru activitatea de distribuție a energiei electrice. Cea de-a cincea perioadă de reglementare începe în anul 2025, decide ANRE.

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 169/2018 a fost completată. Un proiect de Ordin ANRE, aflat în consultare publică, prevede  modul de stabilire a venitului reglementat pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aferent anului de tranziție, precum și regulile cu privire la stabilirea corecțiilor de inflație aferente perioadei a patra de reglementare. De asemenea, sunt prevăzute regulile privind stabilirea corecțiilor anuale pentru anul 2024, precum și termenul de depunere la ANRE a documentației de fundamentare a tarifelor reglementate pentru anul 2024. În cazul operatorilor de distribuție care au fuzionat în perioada a patra de reglementare, se prevede că tarifele de distribuţie aprobate pentru anul 2024 sunt unice la nivelul operatorului de distribuție rezultat în urma fuziunii. Este vorba despre Distribuție Energie Electrică România. În proiectul de ordin au fost incluse regulile specifice de stabilire a venitului țintă, a țintelor de CPT pentru anul 2024 pentru operatorul de distribuție rezultat în urma fuziunii.

În octombrie 2020, ANRE stabilea, prin excepție, în situația fuziunii mai multor operatori de distribuţie, menținerea tarifelor de distribuţie fundamentate şi aprobate distinct pentru reţelele de distribuţie deţinute de operatorii existenţi la începutul perioadei de reglementare, până la sfârşitul perioadei de reglementare. De la 1 aprilie 2023, tarifele de distribuție au fost majorate, cu procente  cuprinse între 8% și 32%. pentru nivelul de joasă tensiune. Ținând cont de tendința de reducere a consumului de energie electrică, de creșterea inflației, precum și de actuala evoluție a prețurilor pe piața de energie electrică, care a condus la includerea în tarife a unei componente tarifare aferente costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea CPT, tarifele propuse spre aprobare prezintă o creștere, cu încadrarea în limitele metodologice, a argumentat ANRE decizia de creștere a tarifelor. Prețurile finale la energie pentru consumatori nu se modifică însă, acestea fiind plafonate.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.