Nov 9, 2022

APEL DE PROIECTE DE 250 MILIOANE EURO PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a dat startul unui apel de proiecte în valoare de 250 de milioane de euro destinat autorităților publice locale, pentru investiții în echipamente și utilaje care să vizeze obținerea independenței energetice.

În total, autoritățile locale vor avea la dispoziție 500 de milioane de euro pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile, atât pentru consum propriu cât și pentru comercializare.

Având în vedere efectele crizei din Ucraina, care au condus la creșterea prețului la materialele de construcții în medie cu peste 60%, în timp ce prețul la utilitățile publice (energie, gaze naturale, combustibil) a crescut în medie cu peste 40%, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, implementează în această perioadă măsuri în valoare totală de 1 miliard de euro, pentru sprijinirea mediului de afaceri și a autorităților locale.

500 de milioane de euro sunt alocate pentru eficiența energetică a autorităților publice locale, care sunt nevoite să suporte din bugetele locale fondurile necesare pentru  cheltuielile de funcționare ale serviciilor publice din educație și din sănătate.

„Producerea de energie verde trebuie să devină o prioritate de îndată pentru autorităţile locale, atât pentru consum propriu, cât şi pentru comercializare, mai ales în condiţiile creşterii însemnate a preţurilor la utilităţi din ultima vreme. Este o schemă de finanțare prin care încurajăm autoritățile locale să adopte măsuri de producere a energiei verzi, destinată serviciilor publice cum sunt spitale, şcoli, iluminat public și alimentarea cu energie termică a populaţiei”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Pentru a evita eventualele deficite bugetare la nivel local care ar pune în dificultate asigurarea serviciilor publice de bază către populație, autoritățile publice locale sunt nevoite să identifice atât soluții pentru a reduce consumul de energie și odată cu aceasta și emisiile de gaze cu efect de seră (GES), cât și surse noi,  mai avantajoase, de obținere a energiei din surse regenerabile, prin intermediul cărora pot gestiona și suporta cheltuielile de funcționare ale serviciilor publice destinate populației.

Scopul măsurilor este să contribuie la un nivel mai ridicat de independență energetică a autorităților publice locale, prin obținerea de energie din surse regenerabile (geotermală, solară, eoliană și altele de asemenea natură).

250 de milioane de euro sunt pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, dă startul, în data de 08 noiembrie 2022, ora 10.00, apelului de proiecte dedicat autorităților administrației publice locale – Măsuri pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale.

Apelul se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei), destinată consumului propriu. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea următoarelor surse: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, energie hidraulică, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, și gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz.

Se vor finanța următoarele tipuri de proiecte:

  • Realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi / sau termică în cogenerare din surse de energie regenerabilă cu excepția biomasei pentru consum propriu;
  • Realizarea capacităţilor de producere energie electrică sau  termică din surse de energie regenerabilă, cu excepția biomasei, pentru consum propriu.

În cazul proiectelor propuse, categoriile de investiții sunt:

  1. investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale. În categoria utilizării surselor de energie regenerabile se încadrează panourile fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului, precum și alte surse de energie regenerabile definite conform art. 2 din Legea nr. 220/2008, cu modificările și completările ulterioare.
  2. investiții în realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi destinate obținerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu al autorităților publice locale.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 250 de milioane de euro.

Pentru proiectele vizând realizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile de energie cu excepția biomasei pentru consum propriu grantul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi va fi de minim 500.000 euro și nu poate depăşi 5.000.000 euro echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare/ proiect de investiţii.

Apelul este deschis din 8 noiembrie ora 10.00, până la 16 noiembrie ora 17.00.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică IMM Recover, cu toate anexele solicitate prin ghid solicitantului.

  • 250 de milioane de euro sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru comercializare

De asemenea, un alt apel ce urmează să fie lansat în următoarea perioadă vizează sprijinirea autorităților publice locale pentru producerea energiei regenerabile în vederea comercializării.

Apelul se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni investiții în echipamente, utilaje dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei), destinată comercializării. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea urmatoarelor surse: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, energie hidraulică, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, și gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz.

Se vor finanța următoarele tipuri de proiecte:

  • Realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi / sau termică din surse regenerabile de energie, cu excepția biomasei, pentru comercializare;

Pentru aceste investiții sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

  1. a) cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
  2. b) cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de capacități de producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare, pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
  3. c) cheltuielile de preluare, conectare a energiei în sistemul energetic național.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 250 de milioane de euro.

Pentru proiectele vizând realizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile de energie cu excepția biomasei pentru comercializare se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi va fi de minimum 5.000.000 euro și nu poate depăşi 15.000.000 euro echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare/ proiect de investiţii.

Separat, în această perioadă MIPE are deschise apeluri de proiecte pentru eficiența energetică a mediului de afaceri în valoare de 500 de milioane de euro, astfel că cei interesați încă au timp să depună dosare.

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.