Mar 15, 2023

Autorităţile vor să abroge HG care aproba amânarea închiderii unor capacități energetice cu funcționare pe lignit și a exploatărilor miniere aferente acestora

Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1573/2022 privind aprobarea amânării închiderii unor capacități energetice cu funcționare pe lignit și a exploatărilor miniere aferente acestora, în caz contrar fiind în pericol ca autorităţile europene să nu acorde României plata a aproximativ 700 milioane EUR, jalonul 114 din cadrul Cererii de plată 2 fiind considerat neîndeplinit.

producere a energiei electrice pe bază de lignit, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, și a exploatărilor miniere aferente acestora,
până la data de 1 octombrie 2023.

Comisia Europeană, prin comunicarea din data de 8 Martie 2023, a solicitat abrogarea articolului 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, și a exploatărilor miniere
aferente acestora, până la data de 1 octombrie 2023 în caz contrar jalonul 114 din cadrul Cererii de plată 2 fiind considerat neîndeplinit cu consecința de a nu acorda României plata a aproximativ 700 milioane EUR.

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.