Dec 9, 2022

CE: Obiectivele pentru 2030 privind reducerea la zero a poluării sunt realizabile, dar necesită acţiuni mai ferme

Politicile Uniunii Europene au contribuit la reducerea poluării aerului, precum şi a poluării cu pesticide, însă nivelurile de poluare sunt în continuare prea ridicate şi este nevoie de măsuri mult mai ferme pentru ca UE să atingă obiectivele de reducere a poluării pentru 2030, conform unui comunicat al Executivului comunitar.

Comisia a publicat primul raport prospectiv şi de monitorizare privind reducerea la zero a poluării şi raportul legat de cea de A treia evaluare prospectivă privind aerul curat, care descriu împreună modalităţi de a obţine un aer, o apă şi un sol mai curate.

“Rapoartele arată că politicile UE au contribuit la reducerea poluării aerului, precum şi a poluării cu pesticide. Cu toate acestea, nivelurile de poluare sunt în continuare prea ridicate. În alte domenii, cum ar fi nivelurile dăunătoare de zgomot, poluarea cu nutrienţi sau generarea de deşeuri municipale, nu s-au mai înregistrat progrese. Rezultatele arată că, în general, sunt necesare măsuri mult mai ferme pentru ca UE să atingă obiectivele de reducere a poluării pentru 2030, ceea ce presupune adoptarea de noi acte legislative antipoluare şi o mai bună punere în aplicare a celor existente”, se menţionează în comunicat.

Progresele înregistrate în direcţia atingerii celor şase obiective privind “reducerea la zero a poluării” sunt inegale, arată raportul. Poluarea cauzată de pesticide, antimicrobiene şi deşeuri marine este în scădere. Nu s-au înregistrat multe progrese în ceea ce priveşte poluarea cauzată de zgomot, nutrienţi şi deşeuri. Pe de altă parte, ratele în general ridicate de respectare a standardelor UE privind poluarea apei potabile şi a apei pentru scăldat (> 99 % şi, respectiv, > 93 %) sunt încurajatoare. Pentru 2030, majoritatea obiectivelor pot fi realizate dacă se depun eforturi suplimentare.

Cu toate acestea, nivelurile de poluare actuale sunt în continuare mult prea ridicate: în fiecare an, peste 10 % din decesele premature din UE sunt încă legate de poluarea mediului. Acest lucru este cauzat în principal de poluarea aerului, dar şi de poluarea fonică şi de expunerea la substanţe chimice, care este posibil să fie subestimată. În mod similar, poluarea este dăunătoare pentru biodiversitate. Există diferenţe semnificative între statele membre, unde se înregistrează niveluri de decese premature de aproximativ 5-6 % în nordul Europei şi de 12-14 % în sudul şi estul Europei.

Comisia a realizat deja sau a avansat cu privire la toate cele 33 de acţiuni anunţate în Planul de acţiune privind reducerea la zero a poluării din 2021. Pentru ca acestea să aibă un impact, raportul pledează pentru aprobarea rapidă şi adoptarea propunerilor legislative menite să reducă poluarea nocivă, precum şi pentru o mai bună punere în aplicare a celor existente la nivel local, naţional şi transfrontalier. În special, potrivit raportului, dacă UE pune în aplicare toate măsurile relevante propuse de Comisie, numărul deceselor premature cauzate de poluarea aerului ar scădea cu peste 70 % în 2030 comparativ cu 2005, beneficiile măsurilor privind aerul curat depăşind costurile aferente şi conducând la creşteri globale ale PIB-ului.

Raportul este sprijinit de o analiză aprofundată efectuată de Agenţia Europeană de Mediu pentru partea de monitorizare şi de cercetarea realizată de Centrul Comun de Cercetare pentru partea prospectivă. Principalele constatări ale celei de a treia evaluări prospective privind aerul curat au fost, de asemenea, incluse în Raportul prospectiv şi de monitorizare privind reducerea la zero a poluării. Evaluarea monitorizării privind reducerea la zero a poluării, realizată online de Agenţia Europeană de Mediu, oferă o evaluare transversală a poluării, axată pe teme precum producţia şi consumul, sănătatea şi ecosistemele.

Poluarea este principala cauză de mediu care provoacă multiple boli şi decese premature, mai ales în rândul copiilor, al persoanelor cu anumite afecţiuni medicale şi al vârstnicilor. Poluarea este, de asemenea, una dintre cele cinci ameninţări principale la adresa biodiversităţii.

În cadrul Planului de acţiune privind reducerea la zero a poluării, Comisia a lansat nouă iniţiative emblematice şi 33 de acţiuni specifice pentru prevenirea şi reducerea poluării, cel mai recent fiind pachetul privind reducerea la zero a poluării pentru un aer şi o apă mai curate.

Toate rapoartele vor fi discutate în cadrul viitoarei Conferinţe a părţilor interesate privind reducerea la zero a poluării, care va avea loc la 14 decembrie 2022.

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.