Sep 27, 2022

CE Oltenia a depus un proiect pentru o centrală de cogenerare de 295 MW la Craiova, cu finanțare prin PNRR

Complexul Energetic (CE) Oltenia, a depus cerere pentru a primi 1,26 miliarde de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru finanțarea unui grup de 295 MW în cogenerare, la Craiova, potrivit unui comunicat al companiei.

Astfel, CEO “a finalizat, în data de 23.09.2022, încărcarea în platforma PNRR a proiectului: „CPH 295MW pentru S. Electrocentrale Craiova SA” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă din cadrul PNRR”, arată comunicatul.

“Obiectivul general al proiectului propus pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR îl reprezintă realizarea unei capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență, de 295 MW, pentru Electrocentrala Craiova.

Poiectului are in vedere obiective economice (reducerea semnificativă a consumului specific de combustibili, reducerea cheltuielilor de operare, reducerea costurilor specifice de producție pentru energia utilă), obiective sociale (creșterea accesibilității la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică – SACET și sporirea confortului termic) si obiective de mediu (emisiile poluante în atmosferă sunt nesemnificative, nu cauzează niciun prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu).

Operarea centralei se va face cu conformarea la cerinţele BAT privind emisiile de NOx, CO, pentru instalaţiile de ardere tip ciclu combinat gaze-abur”, mai arată compania.

“Valoarea rezultată a costurilor eligibile necesare pentru implementarea investiției este de 1.26 miliarde lei, diferența până la valoarea totală a proiectului, respectiv 378 milioane lei, va fi acoperită prin contribuția proprie a viitoarei societati Electrocentrale Craiova SA care va prelua proiectul depus in PNRR”, mai spune CEO.

Proiectul are o contribuție semnificativă la atingerea obiectivelor Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei si Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021-2030 privind energia și clima, prin crearea de noi capacități de producție a energiei electrice cu emisii reduse de carbon, răspunzând obiectivului climatic al Uniunii Europene pentru 2030 și a obiectivului privind neutralitatea climatică până în 2050, prin reducerea semnificativă a emisiilor de GES.

CE Oltenia este singurul producător semnificativ de energie electrică din cărbune din România, cu o capacitate instalată de circa 3.000 MW, în patru termocentrale, Rovinari, Turceni, Ișalnița și Craiova 2, alimentate cu lignit extras din carierele de suprafață din Oltenia. Centrala Craiova 2, care asigură și energia termică pentru oraș, va fi externalizată.

Sursa: E-nergia

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.