Feb 6, 2023

CE Oltenia va primi ajutor de stat de restructurare pentru finanțarea achiziției de certificate de gaze cu emisii de efect de seră în 2023. HG, în consultare publică | InvesTenergy

Complexul Energetic Oltenia urmează să primească un ajutor de stat de restructurare sub formă de grant pentru finanțarea achiziției de certificate de gaze cu emisii de efect de seră în anul 2023.

Ministerul Energiei a pus, pentru consultare publică, hotărârea de guvern privind aprobarea acordării ajutorului de stat CE Oltenia.

Ajutorul de stat în sumă totală de 453.500 mii lei pentru anul 2023 se acordă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, aprobat prin Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.

Ajutorul este o măsură de sprijin ce face parte dintr-un plan mai amplu de măsuri de sprijinire a CE Oltenia, ce se acordă până în anul 2025, fiind notificate și autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2022)553 final din 26 ianuarie 2022.

Una dintre măsurile de ajutor de stat de restructurare  o constituie acordarea în favoarea societății de granturi pentru finanțarea cheltuielilor cu certificatele de gaze cu emisii de efect de seră în perioada 2021-2025, în valoare totală de 1.090 milioane euro.

Nerespectarea de către Societatea ”Complexul Energetic Oltenia”S.A a destinației sumelor acordate prin prezentul act normativ sau nerespectarea măsurilor cuprinse în Planul de restructurare autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022)553 final determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile normelor naționale și europene în materie, se precizează în nota de fundamentare a actului normativ.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.