Jun 26, 2023

CITR transferă termocentrala CET Palas din Constanța la UAT Constanța

CITR, liderul pieței de restructurare și insolvență din România, anunță că termocentrala „CET Palas” din Constanța, aflată în proprietatea Electrocentrale Constanța SA, a fost transferată în patrimoniul public de stat, prin finalizarea cu succes a mecanismului prevăzut de Ordonanța de Urgență nr. 60/2019.

Acest mecanism a fost primul transfer de acest tip realizat în România. Salvarea termocentralei are loc în premieră în România prin transferul său ca activ către stat, conform prevederilor OUG nr. 60/2019 și adoptată astăzi prin Hotărâre de Guvern.

Valoarea de transfer a activului este 107,7 milioane lei, raportat la valoarea de piață  stabilită în procedura de insolvență.

„Transferul termocentralei este o soluție identificată de echipa CITR, în calitate de administrator judiciar al Electrocentrale Constanța, în misiunea sa de a salva activitatea companiei prin asigurarea continuității producției de apă caldă și agent termic în municipiul Constanța. Transferul reprezintă unul dintre pilonii de restructurare a activității Electrocentrale Constanța. Strategia pe termen lung este integrarea CET Palas într-un SACET eficient operațional și din punct de vedere energetic care să se poată auto-susține. În acest proces foarte complex a fost realizat cu sprijinul Primăriei Constanța, Ministerului Energiei și Ministerului Finanțelor Publice, care au dat dovadă de multă implicare, deschidere și viziune pe termen lung.” , a spus Florin Constantin, Partener în cadrul CITR.

Activ industrial de interes pentru sistemul energetic național, termocentrala „CET Palas” aparținea de Electrocentrale Constanța  SA, unul dintre puținii operatori economici din România ce a putut îndeplini cerințele legale privind transferul unui astfel de activ sub egida dispozițiilor speciale ale Ordonanței 60/2019.

„Mecanismul a implicat transferul termocentralei „CET Palas” în proprietatea statului român și administrarea Ministerului Energiei și stingerea creanțelor bugetare deținute în procedură de către Ministerul Finanțelor Publice. Astăzi mecanismul a fost finalizat prin transferul activului în domeniul public al UAT Constanța. Astfel, strategia pe termen lung de a integra CET Palas în SACET Constanța a fost îndeplinită.” a spus Andreea Găișteanu, Senior Insolvency Practitioner, CITR.

Procesul este închis prin aprobarea Hotărârii de Guvern privind trecerea activului din domeniul public al statului, în domeniul public al U.A.T. Constanța adoptată astăzi, 22 iunie 2023.

Electrocentrale Constanța SA  a intrat în insolvență în data de 24.05.2019 din cauza pierderilor majore pe lanțul de furnizare a energiei termice. Principalii creditori ai CET Constanța sunt: S.N.G.N. Romgaz , S.N.T.G.N. Transgaz, RAJA  Constanța, Tinmar Energy, Electrica Furnizare, Electrocentrale București și ANAF.

Societatea Electrocentrale Constanța SA este unicul producător de energie termică sub formă de apă fierbinte (peste 95%) necesară încălzirii și preparării apei calde menajere, ce furnizează agent termic pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al consumatorilor din Municipiul Constanța. Societatea deține termocentrala CET Palas, pusă în funcțiune în anul 1970. Combustibilul utilizat pentru producerea energiei termice este gazul natural.

Electrocentrale Constanța SA este încadrată în categoria infrastructurilor critice naționale (ICN), aflându-se sub protecția și reglementarea specială asigurată de O.U.G nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice.

Planul de reorganizare propus de CITR pentru societatea Electrocentrale Constanța SA aflată în insolvență a fost confirmat de către judecătorul sindic în data de 27 septembrie 2022, acesta fiind aprobat în prealabil de creditorii companiei în procent de peste 98%. Principalul pilon de restructurare asumat prin planul de reorganizare a fost îndeplinit cu succes prin implementarea mecanismului de dare în plată, asigurând pe termen lung angajamentul de a menține furnizarea serviciilor de apă caldă și căldură pentru populația Municipiului Constanța.

CITR este liderul pieței de insolvență și restructurare din România încă din 2008. Cu o experiență de peste 22 de ani pe piața de insolvență și restructurare și peste 1.100 de proiecte gestionate de-a lungul timpului, CITR administrează anual un patrimoniu de 1 miliard de euro și distribuie anual peste 100 de milioane de euro creditorilor, în misiunea sa de a salva valoarea din companiile românești de impact.

CITR este o companie Impetum Group, primul grup românesc dedicat misiunii de a maximiza valoarea de business din oricare etapă din viața unei companii, cu scopul de a crea un impact pozitiv în economie.

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.