Feb 16, 2023

Comisia Europeană a aprobat schema României de sprijinire a investiţiilor în baterii şi panouri fotovoltaice

Comisia Europeană a aprobat miercuri, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă românească de 259 de milioane euro, puse la dispoziţie parţial prin intermediul Facilităţii de redresare şi rezilienţă (“FRR”), pentru a sprijini investiţiile în producţia, asamblarea şi reciclarea bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Schema, cu un buget estimat de 259 de milioane de euro, va fi finanţată parţial prin FRR în urma evaluării pozitive de către Comisie a Planului de Redresare şi Rezilienţă al României şi adoptării acestuia de către Consiliu. Măsura urmăreşte să contribuie la dezvoltarea regională prin ţintirea sectoarelor cu cerere în creştere, care vor sprijini crearea de noi locuri de muncă care necesită o forţă de muncă calificată, precum şi o economie mai sustenabilă şi mai competitivă, şi să încurajeze tranziţia verde a României şi a UE.

În cadrul schemei, care se va derula până la 31 decembrie 2024, ajutorul se va acorda sub forma unor granturi directe către companiile active în producţia, asamblarea şi reciclarea bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice şi panourilor, care sunt situate în zonele eligibile din România pentru ajutoare regionale. Aceste zone sunt determinate în harta ajutoarelor regionale din România pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027, care precizează şi ajutorul de stat maxim care poate fi acordat per beneficiar în fiecare dintre aceste zone.

Comisia a evaluat măsura în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (a) şi articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE (Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), care permit statelor membre să promoveze dezvoltarea economică a zonelor cele mai defavorizate şi să sprijinirea dezvoltarea anumitor zone sau activităţi economice în anumite condiţii, precum şi în conformitate cu Orientările privind ajutorul de stat regional 2022-2027.

Comisia a constatat că măsura contribuie la dezvoltarea regională a României şi că este necesară şi adecvată pentru dezvoltarea zonelor incluse în harta ajutoarelor regionale a ţării. În plus, ajutorul este proporţional deoarece este limitat la minimul necesar şi nu va depăşi sumele maxime stabilite în harta ajutoarelor regionale a României. În cele din urmă, efectele negative ale măsurii în ceea ce priveşte denaturarea concurenţei şi impactul asupra comerţului dintre statele membre sunt limitate.

Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.