Sep 19, 2022

Companiile din piața angro de energie şi gaze, amendate de ANRE cu 15 milioane lei

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a amendat cu 14.991.316 lei, în perioada 2019 – 2022, participanții la piața angro de energie electrică şi gaze naturale.

”Ca urmare a directivelor europene transpuse în legislația națională, ANRE a înființat Direcţia investigaţii având ca obiect activitatea de investigaţii pe piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale. ANRE este autoritatea competentă să desfăşoare investigaţii în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale în vederea unei bune funcţionări a pieţei angro de energie şi în deplină conformitate cu reglementările naţionale şi europene”, anunță ANRE.

Activitatea de investigații se desfășoară în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. y) şi lit. z) precum și ale art. 10 alin. (1) lit. b) și alin. (6) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale prevederilor art. 84 și art. 183 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu anul 2018 şi până în prezent, ANRE a demarat și/sau efectuat un număr de 68 investigații la participanți la piața angro de energie electrică și gaze naturale (producători, traderi și furnizori de energie electrică și gaze naturale, operator de transport și sistem în sectorul energiei electrice), titulari de licență, care desfășoară activități pe piața angro de energie.

Dintre acestea, la data prezentei, 49 investigaţii au fost finalizate.

În principal, obiectul şi scopul acţiunilor de investigaţii au constat/constau în verificarea modului în care participanții la piața angro de energie electrică și gaze naturale au respectat/respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT). Un accent prioritar s-a pus pe respectarea art. 5 din acest act normativ, conform căruia “Se interzice manipularea sau tentativa de manipulare a pieței pe piețele angro de energie”.

Pentru încălcarea prevederilor art. 5 din REMIT, ANRE a aplicat participanților la piața angro de energie electrică şi gaze naturale investigaţi sancțiuni contravenționale în cuantum total de 14.991.316,39 lei, din care pentru sectorul energiei electrice amenzi în cuantum de 12.991.316,39 lei aplicate unui număr de 20 participanţi la piaţa angro de energie electrică, urmare a 36 de investigații finalizate, pentru manipularea pieței angro de energie electrică, ca urmare a tranzacţiilor efectuate cu cantități de energie electrică pe platformele OPCOM, considerate de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A, layering” sau ,,tranzacții pre-arranged”.

Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT), respectiv manipularea pieței angro de energie electrică sau gaze naturale, ca urmare a tranzacţiilor efectuate cu cantități de energie electrică sau gaze naturale pe platformele OPCOM, considerate de tip wash trades.

În anul 2022, ANRE are în curs de analiză/desfășurare investigații la un număr de 19 participanți la piața angro de energie suspectați de manipulare de piață (furnizori, traderi) din care 14 în sectorul energiei electrice și 5 în sectorul gazelor naturale.

Începând cu data de 25.09.2020, conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, sancțiunile aplicate de ANRE au fost majorate, astfel că participanții la piața angro de energie electrică și gaze naturale care manipulează sau încearcă să manipuleze piața angro de energie, pot fi sancţionați cu amendă în cuantum de 5-10 % din cifra de afaceri anuală. Sumele aferente sancțiunilor aplicate de ANRE se constituie integral ca venit la bugetul de stat.

”Totodată, dorim să reiterăm faptul că activitatea de investigații a ANRE se desfășoară în strânsă colaborare și cooperare cu Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din domeniul Energiei – ACER. Interfața directă cu ACER permite realizarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții și membrii ACER, în scopul aplicării coerente și coordonate a Regulamentului REMIT, atât la nivel național, cât și la nivelul întregii Uniuni Europene. ANRE informează permanent ACER cu privire la declanşarea, stadiul şi/sau finalizarea investigaţiilor, asigurându-se ca reglementările naționale și europene să fie respectate şi/sau aplicate în mod corespunzător de către participanţii la piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale. Concomitent, ANRE colaborează cu autorităţile de reglementare ale statelor din regiune, inclusiv prin acorduri de cooperare, cu ACER şi Comisia Europeană, pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieţei regionale, a regulilor privind schimburile transfrontaliere de energie electrică şi gaze naturale, a celor privind gestionarea şi alocarea capacităţilor de interconexiune, fără a aduce atingere atribuţiilor şi competenţelor acestora”, informează ANRE.

În acest sens, ANRE arată că salută susținerea de care beneficiază din partea ACER cu privire la interpretarea prevederilor regulamentului REMIT, în special în ceea ce priveşte evaluarea tranzacţiilor de tipul wash trades prevăzute în REMIT și își propune să intensifice cooperarea cu ACER pentru a asigura transparenţa şi integritatea pieţei europene de energie.

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.