Mar 23, 2023

Complexul Energetic Oltenia va primi un ajutor de stat de 449 milioane lei

Guvernul a aprobat o Hotarare privind acordarea ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant in favoarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” S.A. în scopul finanţării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru anul 2023.

Complexul Energetic Oltenia va primi un ajutor de stat în valoare de 449 milioane lei pentru anul 2023, de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră.

Ajutorul de stat de restructurare sub formă de granturi se acordă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, și va fi folosit pentru:

  • achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru îndeplinirea obligației de restituire a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2022, corespunzătoare emisiilor de gaze provenite de la instalațiile societății, cu scadență la data de 30 aprilie 2023.
  • achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2023, corespunzătoare emisiilor de gaze provenite de la instalațiile societății, cu scadență la data de 30 aprilie 2024.

Ajutorul de stat se acordă anual, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei, în limita prevederilor bugetare aprobate și se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.

Valoarea ajutorului de stat este fundamentată în conformitate cu Decizia C (2022) 553 final din 26 ianuarie 2022, considerentul (28), potrivit căreia grantul de 1,09 miliarde de euro va finanța achiziția certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente perioadei 2021-2025.

Până în prezent, Complexul Energetic Oltenia a primit ajutor de stat sub formă de grant în valoare de 776,4 milioane euro, pentru achiziționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, astfel:

– 241,4 milioane euro, respectiv 1.180.446.000 lei, grant acordat în baza OUG nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA, cu modificările și completările ulterioare, pentru achiziția  a  5.107.273 certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru conformare an 2020;

– 535 milioane euro, respectiv 2.675.000.000 lei, grant acordat în baza OUG  nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.185/2022, pentru achiziția a 6.859.363 certificate de emisii de gaze cu efect de seră, din care 5.643.476 certificate pentru conformare an 2021 și 1.215.887 certificate conformare an 2022.

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.