Oct 21, 2022

Concluzii ale Consiliului European privind energia – achiziţii voluntare în comun de gaze, măsuri de solidaritate e în cazul perturbării aprovizionării, intensificarea eforturilor de economisire a energiei

Consiliul European a convenit că, în contextul crizei actuale, trebuie accelerate şi intensificate eforturile de a reduce cererea, precum şi în ceea ce priveşte securitatea aprovizionării, de a evita raţionalizarea şi de a scădea preţurile energiei pentru gospodării şi întreprinderi în întreaga Uniune şi că trebuie menţinută integritatea pieţei unice, scrie News.ro.

”Confruntată cu folosirea energiei drept armă de către Rusia, Uniunea Europeană va rămâne unită pentru a-şi proteja cetăţenii şi întreprinderile şi pentru a lua de urgenţă măsurile necesare. Consiliul European a convenit că, în contextul crizei actuale, trebuie accelerate şi intensificate eforturile de a reduce cererea, de a asigura securitatea aprovizionării, de a evita raţionalizarea şi de a scădea preţurile energiei pentru gospodării şi întreprinderi în întreaga Uniune şi că trebuie menţinută integritatea pieţei unice”, se arată într-un document care conţine concluziile Consiliului European privind energia şi economia, din 20 octombrie.

Consiliul European invită Consiliul şi Comisia să prezinte de urgenţă decizii concrete cu privire la următoarele măsuri suplimentare, precum şi la propunerile Comisiei, după ce au evaluat impactul acestora în special asupra contractelor existente, inclusiv neafectarea contractelor pe termen lung, şi ţinând seama de diferitele mixuri energetice şi de circumstanţele naţionale:

–  achiziţii voluntare în comun de gaze, cu excepţia agregării obligatorii a cererii pentru un volum echivalent cu 15 % din nevoile de constituire de stocuri, în conformitate cu nevoie naţionale, şi accelerarea negocierilor cu parteneri de încredere cu scopul de a încheia parteneriate reciproc avantajoase prin valorificarea greutăţii colective pe piaţă a Uniunii şi prin utilizarea pe deplin a Platformei energetice a UE, care este deschisă şi pentru Balcanii de Vest şi cei trei parteneri estici asociaţi;

– o nouă valoare de referinţă complementară, până la începutul anului 2023, care să reflecte cu o acurateţe mai mare condiţiile de pe piaţa gazelor;

– un interval de preţuri dinamic temporar pentru tranzacţiile de gaze naturale pentru a limita imediat episoadele de preţuri excesive ale gazelor, luând în considerare garanţiile prevăzute în articolul 23 alineatul (2) din proiectul de regulament al Consiliului propus la 18 octombrie 2022;

– un cadru temporar al UE pentru a plafona preţul gazelor în producţia de energie electrică, inclusiv o analiză a costurilor şi a beneficiilor, fără a modifica ordinea de merit, preîntâmpinând totodată creşterea consumului de gaze, abordând efectele în materie de finanţare şi distribuţie şi impactul său asupra fluxurilor în afara graniţelor UE;

– îmbunătăţiri ale funcţionării pieţelor energiei pentru a spori transparenţa pieţei, a atenua criza de lichiditate şi a elimina factorii care amplifică volatilitatea preţurilor gazelor, asigurând totodată menţinerea stabilităţii financiare;

– simplificarea mai rapidă a procedurilor de autorizare pentru a accelera introducerea surselor regenerabile de energie şi a reţelelor, inclusiv prin măsuri de urgenţă pe baza articolului 122 din TFUE;

– măsuri de solidaritate energetică în cazul perturbării aprovizionării cu gaze la nivel naţional, regional sau la nivelul Uniunii, în lipsa unor acorduri bilaterale de solidaritate;

– intensificarea eforturilor de economisire a energiei;

– mobilizarea instrumentelor relevante la nivel naţional şi la nivelul UE. În acelaşi timp, prioritatea imediată este de a proteja gospodăriile şi întreprinderile, mai ales pe cei mai vulnerabili din societăţile noastre. Păstrarea competitivităţii Uniunii în lume este de asemenea esenţială. Ar trebui mobilizate toate instrumentele relevante la nivel naţional şi la nivelul UE pentru a spori rezilienţa economiilor noastre, păstrând totodată competitivitatea Europei la nivel mondial şi menţinând condiţii de concurenţă echitabile şi integritatea pieţei unice. Consiliul European se angajează să coordoneze îndeaproape răspunsurile în materie de politici. Subliniază importanţa unei coordonări strânse şi a unor soluţii comune la nivel european, după caz, şi se angajează să îndeplinească obiectivele noastre de politică în mod unit. Consiliul va continua să monitorizeze îndeaproape evoluţiile economice şi se angajează să consolideze şi mai mult coordonarea noastră pentru a oferi un răspuns hotărât şi agil în materie de politici.

De asemenea. Consiliul European reiterează că este necesar să se intensifice investiţiile în eficienţa energetică, în infrastructura energetică adaptată la exigenţele viitorului, inclusiv interconexiuni şi înmagazinare, precum şi în tehnologii inovatoare.

Consiliul European invită Comisia să accelereze lucrările la reforma structurală a pieţei energiei electrice, inclusiv la o evaluare a impactului, şi solicită să se realizeze noi progrese în direcţia unei uniuni energetice depline, în slujba obiectivului dublu de suveranitate energetică şi de neutralitate climatică pe plan european.

”Consiliul European urmăreşte în continuare cu atenţie această chestiune”, se arată în finalul documentului.

Sursa: E-nergia

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.