Dec 11, 2022

CONCURENŢA A AUTORIZAT ÎNFIINȚAREA UNEI COMPANII DE CĂTRE CE OLTENIA ȘI TINMAR ENERGY

Consiliul Concurenţei a autorizat operațiunea prin care Complexul Energetic Oltenia SA și Tinmar Energy SA creează împreună o companie pentru a realiza o centrală electrică cu ciclu combinat (Combined Cycle Gas Turbine – CCGT).

Complexul Energetic Oltenia SA, deținut de statul român, își desfășoară activitatea în domeniul mineritului, al producerii de energie electrică pe bază de combustibili fosili și al furnizării de energie termică la nivel local.

Tinmar comercializează produse petroliere, este furnizor de energie electrică, de gaze naturale și producător de energie electrică din resurse regenerabile.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naționale de concurenţă, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producători de energie din ţară, a anunțat luna trecută că decide reluarea negocierilor pentru asocierea cu Tinmar Energy, pentru construirea a patru parcuri fotovoltaice cu o putere totală instalată de aproximativ 280 MW.

Pe 12 octombrie 2022, acţionarii CE Oltenia au adoptat o hotărâre prin care au respins documentele tranzacţiei negociate cu Tinmar Energy, în urma avizului negativ dat de Consiliul de Supraveghere al CEO.

Prin această decizie a AGEA, demersul de asociere cu Tinmar Energy rămâne deschis şi poate continua cu noi negocieri pentru rediscutarea unor termeni şi condiţii. Societăţile pe acţiuni rezultate din asocierea CE Oltenia – Tinmar Energy vor avea ca obiect implementarea a patru parcuri fotovoltaice cu o  putere totală instalată de circa 280 MW şi a unui grup pe gaze naturale de 475 MW la Turceni.

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.