Mar 23, 2023

Conducerea Romgaz propune dividende de 1,2 miliarde lei din profitul pe 2022 si de 46 milioane de lei din rezultatul reportat

Conducerea Romgaz (SNG) propune dividende de 1,2 miliarde lei din profitul pe 2022 si de 46 milioane de lei din rezultatul reportat, pentru Adunarea Generală a acționarilor din 26 aprilie.

Potrivit raportului Romgaz, in sedinta din 23 martie 2023, Consiliul de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avizat, in vederea inaintarii spre aprobare catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26 (27) aprilie 2023, urmatoarele:

  • dividendele cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului 2022, sunt in suma de 1.271.893.920 RON;
  • dividendele cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului reportat, sunt in suma de  46.250.688 RON;
  • dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social;
  • capitalul social al societatii este de 385.422.400 RON, divizat in 385.422.400 actiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominala de 1 RON

(2)        Termenul de plata a dividendelor cuvenite actionarilor, respectiv plata dividendelor incepand cu data de 27 iulie 2023, tinand seama de faptul ca:

  • societatea are obligatia de a plati dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere a situatiilor financiare anuale, iar
  • termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale ale societatii este de 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar si
  •     data platii dividendelor stabilita de AGA trebuie sa fie o zi lucratoare care este ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendelor.”

Statul detine 70% din producatorul de gaze Romgaz.

Sursa: Financial Intelligence

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.