Jun 24, 2023

Conferința anuală a NuclearEurope

Industria energetică românească, reprezentată de SN Nuclearelectrica, ROMATOM și HENRO a fost prezentă la Conferința anuală a NuclearEurope, care s-a desfășurat în perioada 20-21 iunie la Lyon, Franța.

În deschiderea conferinței, dna Elena Popescu, director general pentru Energie și Green Deal în Ministerul Energiei, a subliniat rolul factorilor de decizie care au responsabilitatea de a creea un cadru legal potrivit pentru creșterea industriei nucleare astfel încât companiile să își respecte angajamentele la termenul asumat, în limita bugetului alocat și graficului de execuție agreat.

Din partea franceză, d-na Agnes Panier-Runacher, ministrul Tranzitiei Energetice din Franța, a impresionat printr-un discurs bine articulat, menționând determinarea Statelor Membre pro-nucleară “… când am lansat Alianța Nucleară am avut impresia că Franța nu este singură. Viteza maximă și energia cu care ni s-au alăturat alte țări au confirmat angajamentul Franței pentru continuarea și dezvoltarea programului nuclear francez”. România a fost alaturi de Statele Membre pro-nucleare, dna Elena Popescu conducând negocierile din partea țării noastre.

Dezbaterile au evidențiat faptul că dezvoltarea industriei nucleare este absolut necesară pentru atingerea țintelor de decarbonare și trebuie recuperată întârzierea cauzată de discuțiile din ultimii ani privind taxonomia și emisiile scăzute de carbon ale capacităților nucleare.

Estimativ, obiectivul este ca, până în 2050, capacitatea instalată în unități nucleare să fie de 150 GW, din care cca o treime să fie în reactoare mici modulare (SMR).

Indiferent de ponderea energiei nucleare în mixul energetic al fiecărui stat european, de tipul reactoarelor sau dacă sunt deja în funcțiune sau urmează să fie construite, trebuie să avem în vedere:

  • Planificarea și anticiparea lucrărilor;
  • Mobilizarea și dezvoltarea lanțului de aprovizionare;
  • Colaborarea între reprezentanții industriei nucleare – reglementatori – cercetători – decidenți;
  • Suport pentru inovare-cercetare-dezvoltare și realizarea de proiecte – pilot;
  • Forță de muncă calificată.

Nu în ultimul rând, majoritatea vorbitorilor au evidențiat importanța Alianței pentru energie nucleară, care reunește 15 State membre, la care se adaugă UK, ca invitat, și care a convins, prin argumente, asupra rolului energeticii nucleare în atingerea țintelor de decarbonare și asigurarea continuității în alimentare a consumatorilor finali, în condiții de siguranță și securitate energetică.

Mai mult, promovarea industriilor ”net zero” și menținerea competitivității produselor europene nu sunt posibile fără aportul energiei nucleare, care poate contribui la prețuri stabile, contracte pe termen lung și predictibilitate pentru industrii ale căror procese tehnologice sunt dependente de un consum preponderent de energie electrică, indiferent de măsurile de eficiență energetică pe care le aplică.

Conferința s-a bucurat de prezența a numeroși participanți din majoritatea țărilor europene și nu numai, precum și de intervențiile reprezentanților Comisiei Europene și ai Comisiei Națiunilor Unite pentru Europa (UBECE), companiilor și asociațiilor implicate, concluzionând că trebuie recuperat timpul pierdut și dezvoltate noi proiecte nucleare, simultan cu prelungirea duratei de viață a celor existente, ținând cont de experiența acumulată în decenii de exploatare și ultimii ani de crize, indiferent de natura lor.

 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.