Apr 26, 2023

Conferința CNR-CME despre digitalizarea în energie: Deja ne îndreptăm spre locuri de muncă bazate pe inteligența artificială. Este foarte important să pregătim generațiile viitoare în acest sens | InvesTenergy

“În momentul de față este nevoie de un sistem unitar și armonizat, pentru a avea tabloul complet a ceea ce se întâmplă în timp real, începând de la producția, transportul, și distribuția energiei electrice. După cum știți, este un sistem complex, cu multe probleme care apar zilnic datorită a ceea ce trebuie să implementăm noi astăzi pentru a atinge obiectivele UE, și anume integrarea  surselor regenerabile de energie în sistemul energetic național. Acest fapt creează un disconfort extrem de mare.

Este unul dintre motivele pentru care se simte din ce în ce mai mult nevoia digitalizării proceselor energetice și supravegherea în timp real, cu informații transmise de sus în jos și de jos în sus”, a declarat Ioan Dan Gheorghiu, Președintele CNR-CME, la conferința „Digitalizarea proceselor în domeniul energetic”, organizată în  de către Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), în parteneriat cu Transelectrica și  Universitatea Politehnica din București. Conferința, moderată de prof.dr.ing Sergiu Iliescu de la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică, a avut ca vorbitori speciali pe Dragoș Șeuleanu – coordonator Transfer de Cunoaștere, Comunicare, Cluster, Centrul ELI – NP; director executiv, Magurele High Tech Cluster și prof.dr.ing Mihai Sănduleac- Facultatea de Energetică, Universitatea Politehnica din București. Dragoș Șeuleanu a subliniat că „digitalizarea tinde să devină un standard raportat la cerințele domeniului nuclear, cu accent pe  transformare și echilibru, este un imperativ și a pătruns în domeniul nuclear cu mult timp în urmă. Viteza de extindere, penetrare și acceptare este de competența generației noastre. Deja ne îndreptăm spre locuri de muncă bazate pe inteligența artificifială.

Este foarte important să pregătim generațiile viitoare în acest sens, să știm cum să facem transferul de cunoaștere și adaptare, să cunoaștem riscurile întâmpinate în dezvoltarea procesului de digitalizare și să le depășim”. Într-o prezentare a celor mai relevante aspecte privind digitalizarea sistemelor electroenergetice, prof. Mihai Sănduleac a subliniat că „Digitalizarea este un trend în strânsă legătură cu paradigma Smart Grid”, a oferit câteva exemple tipice de digitalizare în sistemul electroenergetic (contorizarea inteligentă, conducerea operativă prin sistem EMS/DMS-SCADA, integrarea prin digitalizare a diverselor componente și platforme care să schimbe informații între ele în cadrul sistemelelor electroenergetice). De asemenea, a subliniat principalele tendințe în digitalizarea proceselor energetice. Subiectele dezbătute în cadrul conferinței au avut o mare încărcătură tehnică.

Datorită importanței speciale a domeniului energiei, acesta este în mod special vizat de procesul de digitalizare, iar vorbitorii au încercat să aducă o mare cantitate de informație privind stadiul actual al proiectelor, tendințele și direcțiile de viitor ale digitalizării sectorului energie. S-au evidențiat, de asemenea,  provocările, barierele și riscurile întâmpinate în dezvoltarea procesului de digitalizare pe toate palierele activităților si aspecte legate de Cyber security:  rețeaua de transport  și distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale, furnizorii serviciilor de implementare a proiectelor de digitalizare, sisteme SCADA, protecții prin relee, consultanță, aspecte legate de impactul acestor măsuri asupra clienților de energie etc. Aspectele mai importante evidențiate în cadrul conferinței au arătat că progresele tehnologice obținute prin digitalizarea proceselor, dezvoltarea sistemelor moderne de comunicație și dezvoltarea platformelor informatice asigură posibilitatea controlului proceselor energetice, adoptarea de măsuri eficiente pentru asigurarea securității în alimentarea cu energie, asigurarea satisfacției clienților, precum și contorizarea eficientă a serviciilor efectuate. De asemenea, o atenţie specială trebuie acordată pregătirii personalului care să răspundă acestor exigențe, cu reverberații pe toate nivelele de pregătire educațională. Digitalizarea în domeniul energiei va deveni tot mai importantă și mai utilă, va avea un rol din ce în ce mai complex, iar specialiștii vor aduce cât mai multă informație privind digitalizarea, mai ales studenților.

Facultatea de Energetică din cadrul UPB are în vedere creșterea numărului de discipline, materii și laboratoare privind digitalizarea, astfel încât generațiile viitoare să cunoască foarte bine acest domeniu. Implementarea proiectelor de digitalizare asigură o eficiență sporită a activității din energie electrică. La Conferință au participat specialişti din Transelectrica, Distribuţie Energie Electrică România, companii de consultanță – proiectare, Universitatea Politehnica din București și companii de servicii de implementare proiecte de digitalizare. Un material informativ care să cuprindă concluziile conferinței va fi redactat și transmis autorităților pentru o mai bună informare privind digitalizarea proceselor energetice în România. Asociația Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) cuprinde cea mai mare rețea națională de specialiști din domeniul energiei şi este principala organizaţie din domeniul energiei din România, membru fondator al Consiliului Mondial al Energiei, din anul 1924. CNR-CME este o organizatie profesională, apolitică, neguvernamentală, fără scop lucrativ sau patrimonial, CNR-CME concentrează interesele diferitelor instituții și organizații din România interesate în problemele energiei și ale relației acesteia cu economia și cu mediul înconjurator, ale specialiștilor și ale societății civile. PUBLICAT DE

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.